Till innehåll på sidan

Skapa interaktivitet i undervisningen – metoder och verktyg

Med till exempel breakoutrum och undersökningar (polls) kan du som lärare göra undervisningstillfället mer interaktivt för studenterna.

Breakoutrum

Öka kommunikationen och studenternas samarbete i din kurs

Vill du få igång det digitala samarbetet mellan studenterna? Peer feedback, breakoutrum och diskussionsforum är några sätt att göra det på. Stefan Hrastinski (professor vid enheten för digitalt lärande, KTH) ger sina tips på vilka metoder och verktyg som kan användas. Läs mer om kommunikation och samarbete .

Du som lärare kan dela upp studenterna i mindre grupper om de ska diskutera ett specifikt ämne eller interagera i andra aktiviteter eller projekt.

Breakoutrum i Zoom

Undersökningar

Aktivera studenterna i undervisningen genom undersökningar, ställ frågor som studenterna besvarar med antingen Mentimeter eller Polls-funktionen i Zoom.

Mentimeter

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid, där deltagarna via en automatiskt genererad kod kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Som lärare kan du använda det i presentationer eller i undervisning, både i sal eller på distans över Zoom.

Mentimeter – presentations- och frågeverktyg som LTI-app i Canvas

Avtals- och licensinformation om Mentimeter på KTH

Polls i Zoom

Se hur du använder Polls i Zoom . Pedagogiska råd är under utveckling.

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (det kan hända att svar inte kan ges samma dag).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-19