Till innehåll på sidan

Undersökningar (polls) med digitala verktyg

Aktivera studenterna i undervisningen genom undersökningar, ställ frågor som studenterna besvarar med antingen Mentimeter eller Polls-funktionen i Zoom.

Innehållet är under utveckling.

Mentimeter

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid, där deltagarna via en automatiskt genererad kod kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Som lärare kan du använda det i presentationer eller i undervisning, både i sal eller på distans över Zoom.

Mentimeter – presentations- och frågeverktyg som LTI-app i Canvas

Avtals- och licensinformation om Mentimeter på KTH

Polls i Zoom

Använda funktionen Polls i Zoom . Pedagogiska råd är under utveckling.

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-23