Till innehåll på sidan

Zoom- och hybridundervisning

Dessa sidor samlar tips och information om hur du som lärare kan använda Zoom för olika typer av utbildningsaktiviteter och situationer. Antingen där alla studenter deltar digitalt på distans eller för den synkrona hybridsituationen, när vissa studenter deltar på distans och andra fysiskt i sal.

Gör din föreläsning på Zoom mer levande!

Många studenter upplever svårigheter att följa med i Zoomföreläsningar och som lärare kan det vara knepigt att få till den där energin som annars kan finnas i det fysiska klassrummet. Gottfried Gemzell, Digital pedagog vid KTH, delar med sig av sina tips: Skapa engagemang i dina föreläsningar på Zoom!

Utbildningsaktiviteter med Zoom

Zoom kan användas för olika utbildningsaktiviteter, allt från helt digitala föresläsningar till olika examinationsupplägg.

Utbildningsaktiviteter med Zoom

Hybridundervisning

IT-SUPPORT

Teknik i salar för Zoom- och hybrid

Se information om vilka undervisningssalar du kan använda för hybridundervisning, samt instruktioner för hur du använder utrustningen i dessa salar.

Zoom- och hybridsalar på KTH

Vid hybridundervisning har läraren studenter som deltar samtidigt både digitalt på distans och fysiskt i sal. Läs om pandemirelaterade såväl som tekniska och pedagogiska råd för hybridsituationen.

Hybridundervisning - Salsundervisning med Zoom

Interaktiv undervisning

Med till exempel breakoutrum och undersökningar (polls) kan du som lärare göra undervisningstillfället mer interaktivt för studenterna.

Skapa interaktivitet i undervisningen – metoder och verktyg

Webbinarier

Se webbinarier och få tips bl.a. om hur du modererar i Zoom eller använder Zoom i undervisningen.

Webbinarier

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (det kan hända att svar inte kan ges samma dag).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-18