KTH Play (Kaltura)

KTH Play är en mediaportal och ett verktyg för inspelning, lagring och delning av ljud och bild. Den tekniska plattformen för KTH Play är Kaltura. Filmer från KTH Play kan enkelt integreras i Canvas, Polopoly, Wordpress eller någon annanstans på webben.

Frågor och svar om KTH Play

Alla anställda på KTH har tillgång till KTH Play. Logga in på play.kth.se .

Vem kan lägga upp innehåll på KTH Play? 

Anställda med ett KTH-konto kan lägga upp innehåll och spela in filmer på KTH Play. När du har lagt upp det innehåll du vill på portalen kan du välja mellan att göra filerna privata eller tillgängliga för alla. 

Kan jag lägga upp vad jag vill på KTH Play?

Publicering på KTH Play omfattas av samma policyer, regler och skyldigheter som övriga IT-resurser på KTH. Därför vill vi framhäva följande i den ansvarsförbindelse som du har undertecknat i samband med ditt KTH-konto: ”Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Allt upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med tillåtelse från rättighetsinnehavaren.” Genom att publicera innehåll på KTH Play kan du göra materialet tillgängligt för andra. Du ansvarar för allt material som du lägger upp på tjänsten. 

Vilka filtyper går att lägga upp på KTH Play?

KTH Play har stöd för ett brett urval av filtyper: MPEG4 och QuickTime (MP4, MOV, QT, M4V), Flash Video (FLV and F4V), Microsoft Windows format (AVI, ASF, WMV and WMA), MPEG 1/2 (MPG, M1V, M2V, MP3), WAV.

Hur stora filer kan jag lägga upp på KTH Play?

KTH Play har inga begränsningar för filstorlek. Men en del webbläsare har en gräns för hur stora filer de kan hantera. Tänk på att stora filer tar längre tid att lägga upp, och det kan dessutom krävas extra datorkapacitet under överföringen. 

Passar KTH Play för arkivering av filer? Kan jag slänga de filer jag har på min dator?

Nej. Behåll alltid dina originalfiler. KTH Play omkodar dina filer till ett webbvänligt format och originalfilerna tas bort från servern när omkodningen är klar. Om du vill lägga upp filerna någon annanstans (t.ex. YouTube eller Vimeo) är det bra att ha kvar originalfilerna. KTH Play är i första hand avsett för distribution, inte arkivering. 

Hur publicerar jag?

Anställda vid KTH kan välja att publicera sina filer olistade. Det betyder att filerna blir tillgängliga för alla som har en länk till filmen. Länken delar du enkelt genom att publicera den på en annan webbplats, skicka den via e-post eller integrera filmen på våra lärplattformar (Canvas eller kurswebben). 

Kontakt

Om du behöver hjälp med att spela in videos eller få pedagogiskt stöd eller tips om hur du kan använda video i dina kurser, (samt råd om val av kamera, mikrofoner osv) skicka ett mail till e-learning@kth.se .

Behöver du teknisk support med KTH Play (exempelvis hjälp med att ladda upp filer osv), skicka ett mail till
it-support@kth.se .