Till innehåll på sidan

Webbinarier

Här hittar du inspelade webbinarier som är relevanta för temat "video i undervisningen", exempelvis om Camtasia, KTH Play och textning.
Inspelningarna (Lunch 'n' Learn) är från våren 2020 och framåt.

Denna sida innehåller inspelade webbinarier inom olika områden inom temat "video i undervisningen". Dessa områden är:

  • Live-streaming
  • Videoinspelning
  • Videoredigering

Live-streaming

Kombinerad salsundervisning med Zoom

Inspelning av Lunch 'n’ Learn 2020-08-27. Gå till videon på KTH Play: Kombinerad salsundervisning med Zoom (KTH Play) .

Hur kan man genomföra en kurs med föreläsningar och liknande synkrona undervisningstillfällen, då vissa studenter befinner sig på Campus och andra på distans? En genomgång av hur KTH:s undervisningslokaler, med utrustning, kan användas kombinerat med mötesverktyget Zoom.

Presentatörer

Hannes Hagstrand (videoredigerare/videoproducent, Digitalt lärande, KTH).

Mats Åhrman (KTH IT)

Språk

Svenska.

Videoinspelning

Området videoinspelning innehåller följande videor:

  • Ta din kurs till digital form – Lär dig inspelning i hemmiljö
  • Utformning av undervisningsvideo och videoteknik vid online-undervisning
  • Gör din video mer pedagogisk
  • Effektivisera din onlineundervisning - nå ut genom skärmen med små medel
  • Lärare berättar: "Online-video för utbildning" (eng)

Ta din kurs till digital form – Lär dig inspelning i hemmiljö

Inspelning av Lunch 'n’ Learn 2020-04-02. Gå till videon på KTH Play: Ta din kurs till digital form – Lär dig inspelning i hemmiljö (KTH Play) .

Lär dig grunderna för inspelning i hemmiljö. Både de pedagogiska och de tekniska delar kring hur du spelar in dina föreläsningar tas upp.

Presentatörer

Kamilla Andersson (mediepedagog/medieproducent).

Mats Åhrman (KTH IT).

Hannes Hagstrand (videoredigerare/videoproducent).

Språk

Svenska.

Utformning av undervisningsvideo och videoteknik vid online-undervisning

Inspelning av Lunch 'n’ Learn 2021-04-21 samt efterföljande paneldiskussion. Gå till videorna på KTH Play: Utformning av undervisningsvideo och videoteknik vid online-undervisning (KTH Play)  och Paneldiskussion efter Lunch 'n' Learn 21/4 .

Lär dig förbättra lärupplevelsen i dina digitala undervisningssituationer, synkront som asynkront, med dessa två videor som fokuserar på utformningen av undervisningsvideo och inspelningsverktyg. Hjälpsamt vid onlineföreläsningar hemifrån över Zoom, hybridföreläsningar med studenter i samma lokal på campus och på distans, eller för inspelning av video.

Detta webbinarium och uppföljande paneldiskussion är tänkta att vara ett forum för utbyte av erfarenheter inom olika digitala undervisningssituationer med fokus på de tekniska lösningarna för videopresentation.

Presentatörer

Håkan Westlund, IT-support, ITM-skolan.

Hannes Hagstrand, Digitalt lärande, ITM-skolan.

Språk

Svenska.

Gör din video mer pedagogisk

Inspelning av Lunch 'n’ Learn 2020-04-28. Gå till videon på KTH Play: Gör din video mer pedagogisk (KTH Play) .

En inblick i de valmöjligheter som finns när det gäller olika designformat för olika kursdelar, med hjälp av exempelvis grafik, illustration och komposition. Lär dig mer om hur du kan tänka när du ska presentera ett kursinnehåll med visuellt stöd - i detta fall video.

Presentatör

Kamilla Andersson (mediepedagog/medieproducent, KTH)

Språk

Svenska.

Effektivisera din onlineundervisning - nå ut genom skärmen med små medel

Inspelning av Lunch 'n’ Learn 2021-05-19. Gå till videon på KTH Play: Effektivisera din onlineundervisning - nå ut genom skärmen med små medel (KTH Play).

Förenkla, engagera och effektivisera din onlineundervisning och dina videoinspelningar. Lär dig vad som kan vara tidsödande vid videoinspelning och hybridundervisning. Lär dig förhöja studenternas upplevelse genom att nå ut på ett inspirerande sätt genom skärmen. En medietekniker från KTH berättar om sina erfarenheter av att filma lärare och personal på IT-support visar exempel på effektivt användande av teknik i två salar. Du kommer även få tips på vilka moment som upplevs som engagerande från ett studentperspektiv.

Presentatörer och panelmedlemmar

Joakim Nordengel (medietekniker, KTH).

Mats Åhrman (IT-support, KTH, WVS).

Håkan Westlund (IT-support, KTH, WVS).

Celeste Holm (student, KTH).

Språk

Svenska.

Lärare berättar: "Online-video för utbildning" (eng)

Inspelning av Lunch 'n’ Learn 2021-02-10. Gå till videon på KTH Play: Teacher stories: Online videos for education (KTH Play) .

Vad är en bra pedagogisk video och varför ska man fortsätta använda online-videor efter att vi säkert kan återvända till personliga möten när pandemin är över? Joakim Jaldén delar med sig av sina tankar om videoformatet för undervisning och lärande på KTH. Denna video kommer att fokusera på varför snarare än hur då det kommer till video.

Presentatör

Joakim Jaldén (EECS, KTH).

Språk

Engelska.

Videoredigering

Området videoredigering innehåller följande videor:

  • Textning av video i KTH Play
  • Grunderna i videoredigering i Camtasia

Textning av video i KTH Play

Inspelning av Lunch 'n’ Learn 2020-10-28. Gå till KTH Play för tillgång till presentationsmaterial: Textning av video (KTH Play) .

Vad är bra att tänka på inför textning av video och hur gör man? Lär dig hur du textar dina videor i KTH Play via Reach-modulen. Fokus ligger på de tekniska funktionerna och vad man bör tänka på inför textandet.

Presentatörer

Hannes Hagstrand (videoredigerare/videoproducent, Digitalt lärande, KTH).

Mats Åhrman (KTH IT)

Språk

Svenska.

Grunderna i videoredigering i Camtasia

Inspelning av Lunch 'n’ Learn 2020-05-28. Gå till videon på KTH Play: Grunderna i videoredigering i Camtasia (KTH Play) .

En genomgång av grunderna i videoredigeringsprocessen och hur man tillämpar dessa i skärminspelnings-och redigeringsprogrammet Camtasia. Vi visar även vilka möjligheter som finns i Kaltura för att göra enklare redigering. Syftet är att förklara vilka möjligheter man har med videoredigeringen, ge inblick i redigeringsmetodiken och att visa hur de vanligaste redigeringsverktygen fungerar i Camtasia.

Presentatörer

Hannes Hagstrand (videoredigerare/videoproducent).

Mats Åhrman (KTH IT).

Språk

Svenska.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-13