Webbmöten

Att mötas eller ha ett seminarie över webben kan vara både praktiskt och ha pedagogiska fördelar. Vill du genomföra ett webbmöte ur ett pedagogiskt syfte och som en del i ditt kursupplägg rekommenderas tjänsten Zoom.

Zoom

Zoom är en videokonferenstjänst för dig som anställd och för aktiva (registrerade) studenter vid KTH. Du kan ansluta till ett Zoom-möte från: webbläsare, videokonferenssystem, Zoom klient/app och telefon.

Zoom kan användas för undervisning och möten med flera deltagare (max 100), seminarier och handledning. Zoom fungerar bra i möten med många deltagare t ex undervisning då programmet har verktyg som "breakout-rooms" och chatt. Du skapar enkelt ett mötesrum och skickar ut url:en (länken) till deltagarna.

I Zoom kan du:

  • sätta upp virtuella grupprum som studenterna kan använda för grupparbete
  • genomföra projektmöten
  • hålla föreläsningar
  • dela skärm med andra för att ha presentationer och visa upp videoklipp
  • chatta och skapa enkäter.

Läs mer om Zoom på KTH .

Hur ska jag välja system?

Det behövs förberedelser och viss utrustning även för ett webbmöte, men du kan ofta enkelt komma igång. Här finns några Rekommendationer och tips för webbmöten . Zoom rekommenderas för undervisning/ föreläsning/ möten med studenter. Vill du ha en annan typ av möte (arbetsmöte, forskarnätverk osv) finns ett antal andra lösningar. Hur många deltagare är ni? Vad ska ske under mötet? Behöver ni dela dokument och presentationer?
Läs mer om hur du kan välja videokonferenslösning

Alena Ipanova berättar om hur hon använder Zoom i sin kurs

Alena undervisar på programmet Certifikat i global kompetens på KTH och genomför större delen av sin undervisning från ett annat land. Till sin hjälp har hon de digitala verktyg som KTH erbjuder, exempelvis Zoom (för samarbete), KTH Play (för filmer) och Canvas för kursdesign. (Filmen är på engelska)