Till innehåll på sidan

Rekommendationer och tips för webbmöten

Vad kan jag göra för att mitt webbmöte ska lyckas? Här följer några rekommendationer och tips om att genomföra webbmöten.

Förbered ditt webbmöte

Se till att vara så förberedd som möjligt innan mötet. Ha materialet klart. Ska du dela skärm? Ha eventuell PowerPoint, film eller webbsida redo. Ska du ha ett möte med deltagare på andra platser i världen är det bra att tänka på vad klockan är hos dem då du väljer tidpunkt för mötet.

Tydliga instruktioner till deltagarna

Var tydlig i dina instruktioner till deltagarna/studenterna om vad som ska ske under mötet och vad som förväntas av dem. Att deltagarna är förberedda är viktigt för att mötet ska bli lyckat. Maila gärna ut en instruktion någon dag innan och/eller länka till guider på webben. Ska mötet/seminariet även spelas in? Upplys deltagarna om det innan och påminn gärna om det igen innan mötet startar.

Support för Zoom

Zoom har egna guider som du kan ta hjälp av och även hänvisa dina deltagare till: Zooms egen supportportal (extern sida på engelska) .

Utrustning och eventuella tekniska problem

För alla webbmöten rekommenderar vi att man använder headset med usb-anslutning och webbkamera. Använd en stabil internetuppkoppling (nätverkskabel direkt in till datorn om du har möjlighet) Kom ihåg att även påminna dina deltagare om detta. Ljud som krånglar eller bild som försvinner? Ibland uppstår problem under webbmöten, här kan du läsa mer om du kan göra då: Vanliga problem under distansmöten .

Tips för att skapa miljöer som uppmuntrar till social interaktion mellan studenter

Gör rum för privat kommunikation, ett exempel är att skapa ett Breakout room i Zoom  för studenterna och uppmuntra dem att diskutera en uppgift, text eller annan del av kursen privat med varandra. Obs! När läraren är värd och administratör för mötesrummet kan hen se vad som skrivs i rummet. Om studenterna inte vill att läraren ska kunna se deras diskussioner kan de skapa ett eget Zoom-möte som en av studenterna är värd för. Notera att studenter bara kan ha möte i max 40 minuter.

Mer information om Breakout Rooms finns på Zooms egna supportsidor (sida på engelska)  .

Använda Zoom i undervisningen

Lunch 'n' Learn från 2020-03-19. Språk: svenska.

Den första delen täcker de grundläggande funktionerna i Zoom och hur man kommer igång, tex skapa ett möte och bjuda in studenter. Den andra delen fokuserar på hur man ger föreläsningar via Zoom, till exempel hur man kan göra en online-föreläsning mer interaktiv för studenterna. Målgrupp för webbinariet är lärare på KTH som nu vill börja använda Zoom i sin undervisning, men som inte har så mycket erfarenhet.

Gå till videon i KTH Play för tillgång till presentationsmaterial: Använda Zoom i undervisningen (KTH Play)

Moderera i Zoom: Vad innebär det, varför är det viktigt och hur gör jag det?

Presentatör: Björn Ström (enheten digitalt lärande, KTH), Lunch 'n' Learn från 2020-09-16. Språk: svenska.

Webbbinariet belyser utmaningar med att moderera Zoom-möten tillsammans med förslag på hur dessa kan hanteras. Typfallet som tas upp är en digital föreläsning och utgångspunkten är att den som modererar är den som assisterar föreläsaren. Men även den som hanterar Zoom på egen hand under en föreläsning har nytta av webbinariet. 

Webbinariet går igenom varför det är viktigt att veta hur en ska moderera i ett digitalt klassrum när det inte är lika viktigt i salsundervisning. Förslag på olika modereringstekniker och de verktyg som finns i Zoom för att stödja de kommer tas upp.

Gå till videon i KTH Play för tillgång till presentationsmaterial: Moderera i Zoom (KTH Play)

Med GDPR i bakhuvudet

Ägna en tanke åt GDPR. Lagstiftningen är ny och kan kännas svår, men det är bra att vara så uppdaterad som möjligt. Fundera gärna på hur GDPR relaterar till det du som lärare gör i kursrummen och i ett webbmöte. Om ett onlinemöte/seminarie spelas in är det bra att upplysa samtliga deltagare om det innan i inbjudan, samt innan mötet börjar. Läs mer om vad som gäller för dig som anställd på KTH angående GDPR (KTH) .