Till innehåll på sidan

Salsundervisning med Zoom

Vad kan jag som lärare tänka på när jag undervisar studenter som deltar både på distans och fysiskt i sal? Här får du tips och rekommendationer kring hur detta kan genomföras i KTH:s undervisningslokaler.

Nedanstående guider och rekommendationer behandlar främst det pedagogiska perspektivet på hur man kan skapa ett bra undervisningsklimat i denna situation.

Vill du läsa mer om tekniska aspekter så som utrustning och rekommenderade inställningar samt vilka de aktuella salarna är, kan du besöka sidan Zoom i föreläsningssalar .

Allmänna råd vid planering av salsundervisning med webbmöte

  • Ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens och KTH:s rekommendationer, samt hur sittplatser i grundutbildningslokalerna är uppmärkta gällande avstånd.
  • Försök att i möjligaste mån använda en undervisningsform, dvs. antingen på distans eller i sal, då det alltid är lättare att ha fokus på en kanal istället för två.
  • Om du gör en kombinerad undervisning så är det att föredra om du kan ha med dig någon som kan assistera och moderera dem studenter som sitter på distans. Då kan du själv som lärare fokusera på dem som är på plats.
  • Sätt av frågestunder under lektionerna.
  • Repetera frågan så att även de på distans hör.
  • Även studenter på plats bör vara uppkopplade på Zoom för möjlighet chat, polls och andra funktioner.
  • Se till att alla studenter i salen har sina mikrofoner och högtalare avstängda för att undvika rundgång.

Allmänna råd gällande olika typer av undervisningsaktiviteter

Föreläsningar/lektioner/seminarier

Om möjligt, planera att ha de stora salsföreläsningarna på distans. Lektioner och seminarier kan hållas på plats med några i sal och några på distans. Antalet studenter i salar kommer vara baserat på tentaplacering. Max antal personer i hörsalen är begränsat till 50.

Grupparbete

Studenterna bör själva ta ansvar för hur de organiserar sig kring grupparbeten. Läraren skapar ett grupprum i Canvas och Zoom kan användas för möte och chatt.

Laborationer på distans och i salar

Ta kontakt med din skola för mer specifika instruktioner.

Datorsalar

Använd markerade platser för undervisning på plats. De andra datorerna används av studenter för distansarbete med RDP-uppkoppling. Här hittar du information om tillfällig fjärråtkomst till datorsalar under Covid-19 .

KTH:s undervisningslokaler

  • För att skapa ett mer interaktivt seminarium genom att till exempel ställa frågor som studenterna kan besvara via sina enheter, använd till exempel funktionen Polls för mini-enkäter i Zoom eller det lite mer avancerade digitala responssystemet Mentimeter. På den här sidan kan du läsa mer om hur Polls fungerar .
  • På den här sidan kan du läsa mer om rekommendationer och tips för webbmöten  som även kan appliceras i sammanhanget med kombinerad salsundervisning och webbmöte i Zoom.

Mentimeter – digitalt responsverktyg

Mentimeter är ett webbaserat verktyg för att skapa interaktiva presentationer där deltagarna via en automatiskt genererad kod kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Det är ett webbaserat presentationsverktyg med ett inbyggt digitalt responssystem som kan användas för att ställa frågor till deltagarna eller låta dem skriva kommentarer. Du kan välja på flervalsfrågor, öppna svar, frågor med bildalternativ, skapa ordmoln med mera. På den här sidan kan du läsa mer om hur Mentimeter fungerar .

Om du startar igång en Mentimeter-omröstning och delar din skärm i Zoom samtidigt som du har datorn uppkopplad mot projektorn kan både studenter på plats och på distans se koden och delta i omröstningen. För att använda Mentimeter besök sidan för KTH Programvarunedladdning .

Frågor och support

Kontakta e-learning@kth.se  eller it-support@kth.se . Här finns ytterligare information kring rekommendationer för digital utbildning vid KTH: Konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 nov. 2020 t.o.m. vårterminen 2021

Läs mer om Rekommendationer, kurstyper och begrepp för digital utbildning på KTH

och Flipped classroom .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-11