Till innehåll på sidan

Webbmöten med Zoom

Att mötas eller ha ett seminarium över webben kan vara både praktiskt och ha pedagogiska fördelar. Vill du genomföra ett webbmöte ur ett pedagogiskt syfte och som en del i ditt kursupplägg rekommenderas tjänsten Zoom.

Zoom

Zoom är en videokonferenstjänst för dig som anställd och för aktiva (registrerade) studenter vid KTH.

Du kan ansluta till ett Zoom-möte från:

  • webbläsare
  • videokonferenssystem
  • Zoom klient/app
  • smartphone
  • tablet/Ipad

Zoom kan användas för undervisning och möten med flera deltagare (max 300 personer), samt för seminarier och handledning.

Är man i behov av att sätta upp ett Zoom-möte för fler än 300 deltagare (dock max 500), kontakta it-support@kth.se .

Info och guider för Zoom från KTH it-support .

Zoom i Canvas

Zoom kan även användas direkt i Canvas. Några av fördelarna är:

  • Du kan skapa virtuella grupprum som studenterna kan använda för grupparbete och för att genomföra projektmöten.
  • Du kan dela skärmen för presentationer samt spela in dina online-möten/presentationer.
  • Studenter kan själva starta möten för grupparbeten och annat.
  • Det går att chatta och skapa enkäter.

Hur du använder Zoom i Canvas (Canvas@KTH, på engelska)

Bra att tänka på inför ett webbmöte

Det behövs förberedelser och viss utrustning även för ett webbmöte, men du kan ofta enkelt komma igång. Här finns rekommendationer och tips för webbmöten (KTH) . Zoom rekommenderas för undervisning/föreläsning/möten med studenter. Vill du ha en annan typ av möte (arbetsmöte, forskarnätverk osv) finns ett antal andra lösningar. Hur många deltagare är ni? Vad ska ske under mötet? Behöver ni dela dokument och presentationer?

Att välja videokonferenslösning

Alena Ipanova berättar om hur hon använder Zoom i sin kurs

Alena undervisar på programmet Certifikat i global kompetens på KTH och genomför större delen av sin undervisning från ett annat land. Till sin hjälp har hon de digitala verktyg som KTH erbjuder, exempelvis Zoom (för samarbete), KTH Play (för filmer) och Canvas för kursdesign. (Filmen är på engelska)