Till innehåll på sidan

Automatbedömda uppgifter

Nedanstående material är framtaget för att stödja läraren i arbetet med att utveckla flervalsfrågor eller andra former av automatbedömda uppgifter. Mer information om utformning av bra frågor ges i videon ”Automatbedömda uppgifter i digitala kurser”.

Att använda automatbedömda uppgifter i en kurs

Automatbedömda uppgifter kan användas för att stödja studenternas lärprocess och ger dessutom lärare information om vad det är som studenterna har svårt för, vilket kan användas för att anpassa kommande undervisning, det vill säga i formativt syfte. Automatbedömda frågor kan även användas vid examination. Det finns olika typer av automatbedömda frågor, flervalsfrågor och frågor där studenten får svara fritt.

Att tänka på när automatbedömda uppgifter skapas

I videon redogörs och diskuteras flera perspektiv att ta hänsyn till när automatbedömda uppgifter utformas.

Utgå alltid ifrån syftet med att skapa uppgiften. Besvara frågorna: Varför ska denna uppgift skapas nu?, Vad ska studenterna arbeta med? och Vem är målgruppen? Fundera på Hur uppgiften ska utformas före arbetet med att skapa uppgiften påbörjas.

Vid flervalsfrågor, se till att de felaktiga svarsalternativen är rimliga för att minska risken för att studenterna kan gissa sig fram till korrekt svar. Basera förslagsvis felaktiga svar på vanliga fel som tidigare studenter i kursen har gjort.

Information om flervalsfrågor eller automatbedömda uppgifter

Flervalsfrågor är uppgifter som innehåller flera svarsalternativ. Det finns två olika sorters flervalsfrågor, de med ett korrekt svar och de med flera korrekta svar. Med automatbedömda uppgifter menas uppgifter som skapas i exempelvis Canvas quiz och automatiskt bedöms.

Exempel på automatbedömda uppgifter i Canvas quiz

  • Flera svarsalternativ (flervalsfråga, identifiera det korrekta svaret)
  • Flera korrekta svar (flervalsfråga, ta ställning till alla svarsalternativ)
  • Sant/Falskt (ta ställning till om ett påstående är sant)
  • Fyll i det som saknas (kort skrivsvar)
  • Fyll i det som saknas på flera ställen (flera korta skrivsvar i en text)
  • Flera rullgardiner (identifiera vad som saknas ur en text)
  • Para ihop (para ihop olika saker med varandra)
  • Numeriskt svar (numeriskt svar)

För mer information rekommenderas följande resurser

[1] Boitshwarelo, B., Reedy, A. K., & Billany, T. (2017). Envisioning the use of online tests in assessing twenty-first century learning: a literature review. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(1), 16. doi:10.1186/s41039-017-0055-7

[2] Cox, K., & Clark, D. (1998). The use of formative quizzes for deep learning. Computers and Education, 30(3), 157-168. 


I första hand rekommenderas lärare på KTH att använda Canvas för att skapa quiz.
Här finns mer information om Canvas quiz  (KTH e-lärandewebb).

För matematiska frågor, där Canvas quiz ofta inte räcker till, rekommenderas Möbius.
Här finns information om quiz i Möbius  (KTH e-lärandewebb).

Kontakt angående examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande. Läs mer om Kontakt för examination .