Till innehåll på sidan

KTH Digicertus Exam – Examination i datorsal

KTH Digicertus Exam är lösningen för nedlåst examination i datorsal. Här presenteras processen för examination i datorsal övergripande. Sidan riktar sig till examinator samt lokalt administrativt respektive lärarnära stöd och länkar vidare till specifika guider för respektive roll. Materialet kan även vara bra att läsa för den som planerar att genomföra en skrivning i vanlig sal där studenterna tar med sina egna datorer.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Kom igång med KTH Digicertus Exam

I dagsläget går det att genomföra examination i datorsal i nedlåst läge med Canvas och Möbius. Läs mer om Nedlåsning av datorer vid KTH Digicertus Exam .

Funderar du på om examination i datorsal passar för din kurs? Kontakta oss gärna på e-learning@kth.se  för att höra mer och diskutera hur det kan fungera i din kurs. 

Vill du genomföra examination i datorsal, kontakta din tentamensadministration och be dem beställa nedlåsning genom beställningsformuläret.

Möjligheter med examination i datorsal

På KTH har lösningen KTH Digicertus Exam tagits fram för att genomföra examination i datorsal med nedlåsning. Nedlåsningen av datorn gör att studenterna enbart får tillgång till delar av Canvas under examinationen. Läs mer om hur Nedlåsning av datorer för examination  fungerar.

Att använda nedlåsning av datorer vid examination är valfritt och enbart möjligt att genomföra på KTH:s datorer. Nedlåsning är inte möjligt vid examination där studenterna tar med sina egna datorer. Majoriteten av de som väljer att examinera i datorsal använder därför KTH Digicertus Exam.

Examination i datorsal kan kombineras med att studenterna lämnar in delar av sina svar på papper. För att kunna göra bedömningen helt i Canvas är det rekommenderat att använda funktionen KTH Import Exams .

Guider för olika roller vid examination i datorsal

I den övergripande beskrivningen av hur examination i datorsal går till nämns vilka roller som ansvarar för olika uppgifter. På följande sidor kan du läsa mer om detaljerna kring uppgifterna för respektive roll:

Genomförandeprocess

Före tentamen

Boka datorsalar

Datorsalar bokas vanligen av den lokala administrationen på skolan när de blivit informerade om att examination ska ske i datorsal. Salar bör bokas minst 30 minuter före och efter skrivtiden.

Förbered Canvasrum

Examinator förbereder Canvasrummet för examinationen. Det lokala lärarnära stödet kan stötta i att skapa exempelvis moduler, uppgifter och quiz.

Informera studenter

Examinator ska informera studenter om hur examinationen ska genomföras. Det finns övergripande information för studenter om examination i datorsal (Studentwebben) .

Kontakta tentamensvakter

Tentamensvakter bokas av den lokala administrationen på samma sätt som vid en skriftlig salstentamen. Tentamensvakter ska informeras om att examinationen sker i datorsal och vilka ytterligare rutiner som gäller.

Kontakta Funka

Den lokala administrationen har kontakt med Funka om studenter i behov av kompensatoriskt stöd.

Beställ nedlåsning senast 10 arbetsdagar innan

Om nedlåsning ska användas fyller den lokala administrationen i ett formulär  med information om kursens kurskod, vilka salar som kommer användas och examinationens datum och tider för att schemalägga nedlåsning av datorerna. Detta måste göras senast 10 arbetsdagar före examinationstillfället. 

Före skrivtidens början

Kontrollera uppstart av nedlåsning

Då nedlåsning används ska det före skrivtidens början kontrolleras att alla datorer har startats ordentligt med nedlåsning. Detta görs av lokalt lärarnära stöd.

Studenter loggar in

Innan skrivtiden börjar får studenterna tid att logga in på datorn och i Canvas. Vid nedlåsning startas datorerna automatiskt upp med nedlåsning (ingen inloggning på datorn krävs), annars använder studenterna sina personliga KTH-konton. Inloggning i Canvas görs alltid med det personliga KTH-kontot.

Väl inloggad i Canvas ska studenterna navigera till rätt Canvasrum och där hitta uppgiften för examinationen.

Under skrivtiden

Kontrollera Canvasinloggning och identitet

Under skrivtiden ska studenternas legitimation jämföras med både personen i salen och kontot som är inloggat på Canvas. Detta görs av lokalt lärarnära stöd.

Studenter genomför tentamen

Studenter genomför tentamen och lämnar sedan in sina uppgifter i Canvas, loggar ut från och stänger av datorn.

Efter tentamen

Bedöm i Canvas

Examinatorn kan börja bedömningsarbetet direkt efter tentamen. På KTH:s Canvassidor finns guider och rekommendationer kring bedömning.

Bedömning i Canvas

KTH Import Exams

Om examinationen innefattar handskrivna delar kan KTH Import Exams användas för att importera de handskrivna sidorna till en uppgift i Canvas.

Skannade tentor till Canvas

KTH Transfer to Ladok

Då bedömningen är klar rekommenderas att funktionen KTH Transfer to Ladok används för att säkert överföra alla omdömen korrekt till betyg i Ladok.

Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal

Presentatörer och paneldeltagare: Elin Lindblad, Nathaniel Taylor, Jannicke Baalsrud Hauge, Annika Lilja, Elisabet Lövkvist 2022-02-23

Det här webbinariet hölls på svenska. 

Under webbinariet hölls först en presentation av lösningen för examination i datorsal med nedlåsning. Därefter berättade en panel av deltatgare om erfarenheter av att genomföra examination i datorsal. 

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial: Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal

Kontakt angående examination i datorsal

Har du frågor om eller önskar du handledning angående genomförande av examination i datorsal?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: Examination i datorsal