Till innehåll på sidan

Examinatorns roll vid zoomövervakad tentamen

Det finns olika roller och ansvarsfördelning inför, under och efter en Zoomövervakad tentamen på distans. Här beskrivs examinators roll och ansvar.

Om du vill schemalägga en enstaka Zoomsession för en övervakad tentamen som du själv ansvarar för och även deltar i kan du följa samma instruktioner som den Zoomansvarige personen . Observera att du inte kan starta och vara “host” för flera zoomsessioner parallellt, det behöver vara en mötesvärd för varje zoomsession, se under instruktioner för den zoomansvarige personen.

Examinators ansvarsområden:

 • Kontakta och samråda med sin tentamensadministration för information om tentamensvakter, Zoomansvarig person och antal anmälda tentander  

 • Informera studenterna om tentamens upplägg. Se information att delge tentander

 • Informera tentamensadministrationen om tentamens upplägg.
  Se bilaga Mall för examinators upplägg av tentamen (docx 26 kB)

 • Rekommenderat: skapa övningsuppgift i Canvas för tentander

 • Finnas till hands under tentamen, exempelvis via sms, mail och genom fasta tider för rondering i de olika Zoomsessionerna.
 • Om tekniken skulle krångla vid en examinationsform som innefattar uppladdning av inskannade svar i Canvas behövs en alternativ inlämningsplats. Förbered en Box-mapp genom att följa den här instruktionen Skapa inlämningsmapp i Box.pdf (pdf 4,1 MB)

Breakoutrum

Under pågående tentamen kan du som examinator rondera i de olika Zoomsessionerna under överenskomna tider. Vid fråga från student skapar tentamensvakten ett breakoutrum i Zoomsessionen som tentamensvakten flyttar examinator och student till. Där kan examinator och student prata ostört och sedan återvända till huvudsessionen. I videoklippet beskrivs hur detta går till:

Studenter med kompensatoriskt stöd vid Zoomövervakad tentamen

Tentafunka hanterar digital övervakning via Zoom för anmälda studenter med kompensatoriskt stöd från Funka till de tentor som respektive skola försett Tentafunka med. Det innebär att Tentafunka sätter upp egna Zoomsessioner med egna tentamensvakter. Läs mer om stöd på sidan Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination på distans

Detta behöver ni göra: 

 • Examinators upplägg för tentan ges till ansvarig tentamensadministratör på skola senast tre arbetsdagar innan examinationstillfället för att sedan lägga in det i KTH Box Tenta-funka

 • Säkerställ att examinators kontaktuppgifter finns angivna; namn, mail och telefonnummer 

  Inför tentan: 

 • Kallelse till Zoomsession skickas till Tentafunkas tentander samt examinator tre arbetsdagar före tentan.

 • Berörda examinatorer får vaktschema via mail tre arbetsdagar före tentan. 

  Efter tentan:

 • Chattlogg, deltagarlista och observationslista: ansvarig tentamensadministratör på skola återkopplar materialet till examinator.

Kontakt angående examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående genomförande av examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination