Till innehåll på sidan

Tentamen på distans med övervakning

​Det är enbart tillåtet att använda Zoomövervakning vid hög påverkansnivå och efter dispensförfarande enligt scenarieplaneringen. Övervakad skriftlig examination på distans får användas i undantagsfall och ska motiveras av både pedagogiska och praktiska skäl. Nedan är KTH:s centrala rekommendation för genomförande av tentamen på distans med övervakning.

22 oktober 2021

Zoomövervakning ej tillåtet

Zoomövervakning är ej tillåtet under hösten 2021 enligt KTH:s scenarieplanering . Vill du ha kontinuerlig kontakt med studenterna under examination utan övervakning rekommenderas Zoomnärvaro . För övervakad digital examination rekommenderas examination i datorsal .

Vad är tentamen på distans med övervakning?

Tentamen på distans med övervakning är en tentamen studenten gör i sitt hem samtidigt som studenten övervakas via Zoom för att minska risken att studenten använder sig av otillåtna hjälpmedel eller samarbeten under examinationen. Canvas används för att distribuera tentan till studenten och för studenten att lämna in sina färdiga lösningar eller svar. Innan tentamen ska studenterna få information av examinator om vad som gäller. Läs mer om vad du som examinator ska delge studenterna innan tentamen .

Så går Zoomövervakad tentamen på distans till

En eller flera Zoomsessioner skapas för varje tentatillfälle där tentamensanmälan har varit öppen i Ladok. Zoomsessionerna skapas av en Zoomansvarig person som utses av respektive skola, till exempel av studierektor eller prefekt.

Rekommendationen är att man skapar en Zoomsession för varje grupp studenter som ska genomföra examinationen. Tentanderna fördelas i olika Zoomsessioner i förväg, vilka kan innehålla max 24 tentander plus en digital tentavakt.

Tentander och personal måste vara inloggade på kth.se för att kunna delta.

På följande sidor finns mer information om de olika rollerna och deras ansvarsområden vid tentamen på distans:

I Lunch n Learn-webbinariet “Övervakad tenta på distans” förklaras hur Zoom kan användas för övervakad tentamen på distans.

Kontakt angående examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående genomförande av examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination