Till innehåll på sidan

Digital och kontinuerlig examination

Projektet handlar om att examinera grundläggande biokemi- och kemikurser digitalt för att underlätta lärarnas insatser vid rättning och träna studenterna i bland annat användning av digitala formelverktyg. Utvecklingsprojektet genomförs på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH, inom ramen för KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning.

Bakgrund

Kontinuerlig examination är ett bra verktyg för att integrera ett kontinuerligt lärande med examination och därmed integrera läraktiviteter med examinationsaktiviteter. En förutsättning för grundkurser är att examinationen kan ske i en bevakad och kontrollerad miljö utan internetuppkoppling. Examinationen behöver också i stor utsträckning göras självrättande genom digital examination för att underlätta för lärare och bli skalbar. För att digital examination ska kunna användas rättssäkert krävs idag datasalar, nedlåsta datorer och tentamensvakter.

Mappning till principerna för Framtidens utbildning

Projektet mappas till de grönmarkerade principerna i ramverket för Framtidens utbildning:

P4. Bedömning och examination för lärande

Definitioner av principerna

Syfte

 • Examinera grundläggande kurser i bioteknik och kemiteknik digitalt för att underlätta lärarnas insatser vid rättning och träna studenterna i bland annat användning av digitala formelverktyg.  
 • Inkorporering av digitalt stöd för ritning av kemiska formler och bioteknik-figurer.  
 • Titta på hur detta kan göras självrättande.
 • Öka skalbarheten genom att undersöka och utarbeta
  möjligheten för bevakad examination utan datasal.

Projektet handlar om att införa digital examination på nedlåsta datorer som både delexaminationer kontinuerligt av teori via Canvas-quizzar och skriftliga tentor i kontrollerad miljö, med både essäfrågor och rita-frågor med formelverktyg på dator. För första gången kan då en hög grad av konceptuell förståelse testas/säkras digitalt i kemirelaterade ämnen.  

Delmål och preliminär tidplan

1 sept 2023–30 maj 2024:

 • Identifiera och vidtala lärare i kurser i årskurs 1 på CBIOT och CTKEM i period 1, 2 och 3 som vill delta aktivt i projektet. 
 • Workshop med högskolepedagogik för att identifiera pedagogisk relevans och pedagogiska vinster med insatserna.  
 • Möte med projektet om laptop-examination där de använder tablets för digital examination.
 • Identifiering av vilka IT-verktyg som behövs. 
 • Undersöka möjligheten att lära ut SMILES för formelritning i kurserna.

Kontakta projektledaren

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-11