Till innehåll på sidan

Nulägesanalyser för programombyggnad

Civilingenjörsrogrammet i Farkostteknik och masterprogrammet i Flyg- och rymdteknik kommer att omstruktureras. Detta projekt syftar till att analysera den nuvarande situationen genom diskussioner med intressenter såsom studenter, lärare och branschaktörer. Utvecklingsprojektet genomförs på Skolan för teknikvetenskap, SCI inom ramen för KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning.

Bakgrund

Civilingenjörsprogrammet farkostteknik på KTH är unikt i Sverige och öppnar karriärvägar inom utvecklingoch forskning av transportslag som tåg, bilar, flygplan, fartyg och rymdfarkoster, men också inom alla tekniska discipliner som är centrerad på multidisciplinaritet och rörliga komponenter. Med fokus på framtiden, programmet syftar till att skapa lösningar för resurseffektiva fordon och hållbara transportsystem. 

Syfte

  • Utforska hur programmet kan utvecklas i olika riktningar för att möta framtida behov.

Delmål

  • Studera tidigare förändringsprocesser inom andra utbildningsprogram som rapporterat en viss återgång till sina ursprungliga former. - Avklarat
  • Skapa rätt miljö och mentalitet inom det bredare programlaget, för att säkerställa hållbara förändringsförslag för lärarna och med en kollegial vy av förändringsprocessen. - Avklarat
  • Nulägesanalys med syftet att förstå programmets status och de omgivande intressenterna, jämföra det med befintliga program i andra lärmiljöer. Målet är att ha en god bild och förståelse för såväl den interna strukturen och utvecklingen som externa intressenters behov och framtida samhällsutmaningar. - Pågående
  • Analys för civilingenjörsprogrammet med fokus på utvecklingen av Kandidatdelen, med ett lösare förhållningssätt till inriktningarna på masternivå. - Kommande
  • Analys för en specialisering inom programmet Civilingenjör i Aerospace Engineering. - Kommande

Kontakta projektledarna

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-14