Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Erasmus+ 2014-2020

Erasmus+ är EU:s stora program för internationellt samarbete inom utbildning som ersätter bland annat tidigare Erasmus Mundus, Programmet för livslångt lärande och Tempus. Programmet består av ett antal actions, där KTH kan söka medel för olika former av internationell verksamhet inom utbildning. Erasmus+ programperioden 2014 - 2020 är nu avslutad.

Financing on this page are funded by the European Union.

Financing on this page are funded by the European Union. 

KTH:s koder

Vid kontakt med externa finansiärer kan följande information bli aktuell för att registrera/identifiera lärosätet:

Organisationsnr: 202100-3054
PIC-kod (EU): 999990946
Erasmus-kod: S STOCKHO04

Kontakt

Kontaktperson för Erasmus+ på KTH är Mirko Varano . Kontaktperson för respektive action inom Erasmus+ finns via länkarna under respektive action.

Erasmus+ actions

Capacity Building

Erasmus+ Capacity Building ger stöd till att utveckla gemensamma projekt för att utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer, samt bidrar till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna.

Capacity Building

Joint Master Degrees

Erasmus+ Joint Master Degrees ger er stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier för studenter att söka för att delta i något av de program som erbjuds.

Joint Master Degrees

Knowledge Alliances

Erasmus+ Knowledge Alliances finansierar projekt som syftar till att stärka Europas innovationsförmåga genom att främja innovation inom högre utbildning via balanserade, tvåvägskunskapsutbyten med företag och över den bredare socioekonomiska miljön.

Knowledge Alliances

Mobility of Individuals

Eramus+ Mobility of Individuals gör det möjligt för personal att jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig, samt för studenter att studera och/eller praktisera, vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat europeiskt land, i vissa fall även utanför Europa.

Mobility of Individuals

Strategic Partnerships

Erasmus+ Strategic Partnerships gör det möjligt att i en internationell kontext utveckla och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Strategic Partnerships

Stöd för förberedande utomeuropeiskt besök

Representanter från KTH kan få stöd för resa och uppehälle vid besökande av utomeuropeiska samarbetspartners i syfte att planera inför ansökan till de program inom Erasmus+ som möjliggör samarbete med så kallade partnerländer; Erasmus+ Capacity Building, Joint Master Degrees och utomeuropeisk Mobility of Individuals. Ansökan görs löpande till UHR.