Till innehåll på sidan

Aktivitetsplaner för internationell studentrekrytering

Gruppen Internationell studentrekrytering, ISR, tar i samarbete med skolorna fram aktivitetsplaner för rekrytering av internationella studenter till kandidat- och masterprogram. Här kan du ta del av planerna för respektive skola.

Hur tas aktivitetsplanerna fram?

Aktivitetsplanerna formas i dialog mellan ISR och skolorna. Skolornas representanter kan bestå av internationaliseringsansvarig akademiker, masterhandläggare och kommunikatör. Vanligen ger ISR förslag till gemensamma aktiviteter och tillvägagångsätt, såsom samarbeten kring programbeskrivningar, studentambassadörer och digitala event. De skolspecifika aktiviteterna kompletterar och stärker de övergripande insatser som ISR genomför  för hela målgruppen. 

Aktivitetsplaner för läsåret 2021-22

Plan för skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Plan för skolan för elektroteknik och datavetenskap

Plan för skolan för kemiteknik, bioteknologi och hälsa

Plan för skolan för industriell teknik och management

Plan för skolan för teknikvetenskap

Kontakt

Vid frågor om aktivitetsplanerna för internationell studentrekrytering, kontakta Åsa Andersson , gruppchef Internationell studentrekrytering (Education Office).

Innehållsansvarig:Åsa Andersson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-30