Till innehåll på sidan

Tidsplan för programrum i Canvas

KTH har beslutat att införa programrum i Canvas och gemensamma rekommendationer för programkommunikation. Här kan du läsa om bakgrunden till beslutet och ta del av tidsplanen.

Presentation om programrum i Canvas och gemensamt arbetssätt

Inspelad på Zoom, 14 april 2023.

Bakgrund 

Programwebben är en del av plattformen KTH Social och har under flera års tid varit KTH:s huvudsakliga kanal för programinformation. Men de senaste åren har KTH:s systemmiljö förändrats och den tekniska förvaltningen har samtidigt blivit mindre och mindre hållbar.

Under hösten 2022 genomförde förvaltningsobjektet E-lärande en behovsinsamling och analys kring programinformation och Programwebben. Arbetet innefattade bland annat intervjuer och en funktionsinventering. Syftet var att få en bild av hur programinformation presenteras och hur det fungerar i nuvarande system. Programmet Industriell ekonomi gjorde en pilot och testade programrum i Canvas under höstterminen 2022.

Beslut

Med bakgrund från behovsanalysen och piloten har förvaltningsobjektet E-lärande beslutat att ersätta programwebbarna med programrum i Canvas, tillsammans med information på Studentwebben. 

Alla program kommer att få ett eget programrum i Canvas. Programregistrerade studenter kommer att få automatisk tillgång till programrummet.

Gemensamt arbetssätt

Arbetsgruppen för samordnad studentkommunikation (utsedd av Utbildningsadministrativa utskottet) har uppdraget att ta fram ett gemensamt arbetssätt för alla som arbetar med programkommunikation. Syftet är att informationen ska vara uppdaterad, konsekvent, tillgänglig och målgruppsanpassad.

Det gemensamma arbetssättet innebär bland annat:

 • Innehållsansvariga och programrumsredaktörer ska utses för respektive programrum.
 • Programrumsmallar i Canvas: en mall på svenska för grundutbildningar och en mall på engelska för masterprogram.
 • Gemensamma rekommendationer och användarguider på intranätet.
 • Utbildning för utsedda programrumsredaktörer

Tidsplan

Mars​

 • Förankring av tidsplan​

 • Nyheter på intranät och projektsida​

April​

 • Informationstillfällen​ på Zoom för alla intresserade

 • Nyhet på Studentwebben + nyhetsbrev​ med information om att KTH till hösten går från programwebbar till programrum i Canvas. 

 • Förankring av gemensamt arbetssätt​ på UU

Maj​

 • Utbildningar för utsedda programrumsredaktörer​

 • Programrum skapade med mall​

 • Programrumsredaktörer får tillgång till programrummen​

 • Överföring av material påbörjas av programredaktörer​

 • Drop-in-stöd

Juni/juli​

 • Fortsatt överföring av material​

 • Uppdaterade guider för studenter​ på Studentwebben

 • Skolor får tillgång till välkomstmaterial inklusive PPT-mallar (med information om programrum)

 • Förbereda studenters tillgång till programrummen​

 • Förbereda länkning via Personliga menyn​

Augusti​

 • Studenter får tillgång till programrummen (nuvarande studenter mitten av augusti, nya studenter vid kursregistrering)​

 • Programrum länkas via Personliga menyn​

 • Programwebben slutar att länkas till via Personliga menyn​

 • Utskick till alla studenter om att programrummen nu kommer att börja användas

 • Stödinsatser vid behov

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-31