Till innehåll på sidan

Åtgärder

Projektet har tagit fram rekommendationer för fortsatt arbete och förslag på åtgärder. För att möta studenternas behov av kommunikation behöver KTH ta fram gemensamma arbetssätt, samla ihop information till några få kanaler, kommunicera konsekvent och mer sammanhållet, samt vara tydlig med vad som ingår i studentens och medarbetarens kommunikationsansvar.

Fortsatt arbete

Projektet föreslår att KTH arbetar för att:  

 • samla allt som rör studierna till en ingång som ger studenten en samlad överblick
 • samla ihop information till några få kanaler, där alla studenter har tillgång till samma information som alltid är uppdaterad, korrekt och håller hög kvalité
 • kommunicera konsekvent på samma sätt inom KTH för att studenten ska lära sig var informationen finns

 • kommunicera sammanhållet så att information från olika delar av KTH hänger ihop

 • anpassa sig till studentens situation och behov

 • vara tydlig till både medarbetare och studenter om vad som är studentens eget ansvar och vad som är KTH:s ansvar för kommunikation

Genom följande åtgärder: 

 • ta fram projektförslag för IT-utveckling av personliga menyn
 • ta fram gemensamma processer för kommunikation
 • samla så mycket innehåll som möjligt till Studentwebben
 • se över behov av kommunikation till programstudenter 
 • ta fram stöd till lärare och andra medarbetare för att underlätta konsekvent kommunikation
 • se över enklare kontaktvägar för studenter
 • se över notifieringar för att bli sammanhållna, konsekventa, relevanta, tydliga och komma vid rätt tillfälle
 • se över arbetssätt för att kunna beställa IT-utveckling utifrån insamlade behov hos studenter
Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-04