Till innehåll på sidan

Översikt av kommunikationskanaler

Här får du en översikt av de digitala kanaler som används för kommunikation till KTH-studenter samt mallar och stöd som ska underlätta i kommunikationen.

Studentens personliga meny

Personliga menyn är studentens ingång till sina studier, som finns tillgänglig på hela kth.se när studenten har loggat in. I menyn hittar studenten sina kurser, program och studenttjänster, som exempelvis schema, kursregistrering, studieresultat och bokning av grupprum. 

Aktuellt

Just nu pågår ett arbete för att se över hur Personliga menyn kan vidareutvecklas för att möta användarnas behov. 

Övergripande

Studentwebben

Studentwebben (www.kth.se/student) är studentens startpunkt för viktig studieinformation och uppdateringar om vad som är på gång. Här hittar studenterna bland annat Kurs- och programkatalogen med utbildningsplaner och kursplaner/Kurs-PM, kontaktuppgifter till service och stöd som KTH erbjuder och inspiration om studentens möjligheter under studieperioden.

KTH-gemensam information ska ha sin hemvist på Studentwebben. Gruppen Information och service, inom Avdelningen för Utbildningsstöd (EDO), leder en redaktörsorganisation som ansvarar för att innehållet är korrekt, uppdaterat, tillgängligt och relevant för studenten.

Riktlinjer för Studentwebben

Ändringar på Studentwebben (för innehållsansvariga)

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden till alla studenter och påminner om nyheter, viktiga datum och tips på kommande evenemang med länkar in till Studentwebben.

Gruppen Information och service, inom Avdelningen för Utbildningsstöd (EDO), är redaktör för nyhetsbrevet. 

KTH:s nyhetsbrev för studenter (Studentwebben)

Om och under kursen

Om kursen

Om kursen är KTH:s officiella plats för kursinformation, som finns på Studentwebben. På sidorna finns övergripande kursinformation som är öppen för alla, alltid och som studenten behöver i följande situationer: Inför kursval, för att förbereda och gå kurs och efter kursens slut. Här finns kursplan, information om kursomgångar, kurs-PM, kursanalyser och ett arkiv med historisk dokumentation. 

Om kursen

Canvas

Canvas är KTH:s lärplattform. I kursrummet har studenterna kontakt med lärare och andra studenter, hittar kursmaterial och guider samt följer kursnyheter och händelser via anslagstavlan.

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

Diskussioner i Canvas

Anslag (Announcements) i Canvas

Aktuellt för specifikt program

Programwebb

Student som läser ett program får programrelaterad information från sin programstudievägledare eller programansvarig via Programwebb.

Övriga kanaler

Övriga digitala kanaler ska så långt som möjligt undvikas för att studenten ska lära sig att informationen finns i ovanstående fastställda kanaler. Mailutskick till en stor grupp studenter bör motiveras av att det är akut information.

Information via personliga möten med studenter, exempelvis olika typer av informationspass, uppmuntras som ett viktigt komplement till den digitala informationen.

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-03