Till innehåll på sidan

Projektet Samordnad kommunikation till KTH-studenter

I september 2020 startade projektet ”Samordnad kommunikation till KTH-studenter”. Syftet med projektet är att samordna kommunikation för att underlätta för studenten att genomföra sina studier.

Projektet

Genom en förstudie kartläggs behov och upplevelser hos studenter och medarbetare. Utifrån dessa kunskaper arbetar projektet med att kontinuerligt göra förändringar i kommunikationen och samtidigt ta fram en kommunikationsstrategi och samordning av kommunikationsarbetet utifrån "Ett KTH".

Projektet styrs av en styrgrupp och genomförs av en projektgrupp. Arbetsgrupper utses vid behov baserat på vad som ska prioriteras inom området. Rapportering sker till Utbildningsadministrativa utskottet (UU) . Projektet beräknas pågå fram till 1 juni 2022.

Projektplan

Projektplan, Samordnad kommunikation till KTH-studenter (uppdaterad 6 oktober 2020) (pdf 213 kB)

Styrgrupp

Katarina Jonsson Berglund
Katarina Jonsson Berglund
avdelningschef 087907099
Sofia Ritzén
Sofia Ritzén
prodekanus/professor 087909182
Johanna Stellan
Johanna Stellan
administrativ chef 087908665

Studentrepresentant: Tilda Byrstedt, Chef för utbildningsinflytande THS

Projektgrupp

Sara Gunningberg
Sara Gunningberg
processledare för kom 087906201
Marianne Lundin
Marianne Lundin
utbildningsadmin.ansvarig 087904482
Frida Nilsson
Frida Nilsson
studievägledare 087909747
Josefin Backman
Josefin Backman
kommunikationsansvarig 087909416
Åsa Lindström
Åsa Lindström
användbarhetsdesigner 087906647
Sandra Backman
Sandra Backman
utbildningshandläggare 087904232
Robert Lawesson
Robert Lawesson
systemförvaltare 087906964
Daniel Sellgren
Daniel Sellgren
kommunikatör 087909117
Johanna Simonsson
Johanna Simonsson
internationell handläggare 087906854

Studentrepresentant: Kitty Thai

Kontakt

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-21