Lärarstöd

Under "Teacher Support" (på engelska) finns information och tips med syfte att vara ett stöd i din roll som undervisare på KTH, med fokus på pedagogik och e-lärande. Notera (nedan) att sidorna och webbstrukturen är under arbete.

Gå till Teacher Support webbsidor (engelska)

Lärarstöd delas upp i "e-lärande" och "utbildningsutveckling och högskolepedagogik"

Uppdaterad information 2019! Webbsidorna är under utveckling som ett resultat av att det beslutats av ansvariga chefer att innehållet, pedagogik och e-lärande, på Lärarstöd (Lärarstödswebben) ska delas upp och ha olika ingångar under utbildningsstöd på intranätet. Innehållet för ingångarna "e-lärande" och "utbildningsutveckling och högskolepedagogik" kommer helt eller delvis att flyttas över eller läggas till under sommaren och hösten 2018/Januari 2019, både på svenska och engelska. Sidorna för Lärarstöd kommer därmed att avpubliceras.

Nyheter för lärare på KTH

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-25