Till innehåll på sidan

Nästa SoTL-konferens är 7 mars 2023

KTH SoTL 2023 - Framtidens lärande – lärande för framtiden
Publicerad 2022-03-15

Framtidens lärande – lärande för framtiden

Spara datumet

Den femte konferensen för KTH Scholarship of Teaching and Learning planeras och tema är Framtidens lärande – lärande för framtiden. Konferensen hålls den 7 mars på KTH.

Med begreppet scholarship of teaching and learning (SoTL) menas att se professionellt på sin lärargärning och ha ett undersökande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Scholarship innehåller följande delar

- Engagera sig i andras vetenskapliga bidrag inom området undervisning och lärande.
- Reflektera över sin egen undervisning och studenternas lärande inom ett visst område.
- Kommunicera och sprida god praktik och teoretiska kunskaper runt undervisning och lärande i allmänhet och inom det egna ämnet.
(Martin et. al. Communicating the scholarship of teaching. Developing scholarship in teaching)

Läs mer om Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) vid KTH