Till innehåll på sidan

Lokalt stöd för utbildningens digitalisering

På varje skola ska det utvecklas ett lokalt stöd som skolans lärare och administratörer kan vända sig till i frågor som rör utbildningens digitalisering.

31 mars 2021

Status på uppbyggnaden av lokalt stöd

Teamet kommer byggas upp under april, med representanter från respektive skola. Det kommer finnas ett eller flera team på varje skola. Ett för det administrativa stödet och ett för de skolor som har ett organiserat lokalt lärarnära stöd.

Organisation

Lokalt stöd är sedan januari 2021 ett av synkroniseringsteamen i arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG) , som ett resultat av arbetsgruppens uppdrag att samordna satsning kring lokalt stöd för utbildningens digitalisering.

Andreas Alm Arvidsson är utsedd teamledare som ska bygga upp och leda teamet för lokalt stöd.

Uppdrag

Fastställd av styrgruppen för arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG) 2021-02-09:

  1. Kontinuerligt rapportera teamets verksamhet och status samt synkronisera och samordna genomförande av uppdrag och leveranser med AG-stab och övriga team under AG.
  2. Leda och samordna skolans support och handledning kring digitala verktyg och system för att genomföra digital utbildning.
  3. Anmäla utbildningsbehov kring digital utbildning hos övriga team.
  4. Utgöra en länk mellan skolans lärare och administratörer och det centrala stödet inom AG.
  5. Bidra till kunskapsbildning inom AG kring lärares och administratörers utbildningsståndpunkt och utbildningsbehov.
  6. Vidta förberedande åtgärder för att återigen kunna kraftsamla KTH:s resurser om regeringens eller andra myndigheters riktlinjer förändras så att undervisning på campus inte kan genomföras.

Kontakt

Har du frågor till eller önskemål kring lokalt stöd? Skriv "Lokalt stöd" i ämnesraden i ett mejl till e-learning@kth.se

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-06