Till innehåll på sidan

Plattformen för utbildningens digitalisering

KTH har en plattform för utbildningens IT-stöd, vars område benämns utbildningsplattformen. Plattformen är en tvärfunktionell beslutsgrupp som består av en styrgrupp som ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration.

Utbildningsplattformen

Utbildningsplattformen utgörs av ett antal förvaltningsobjekt som typiskt består av en verksamhetsdel och en IT-del. Koordineringen av olika förvaltningsobjekt styrs av ett antal styrgrupper, varav styrgruppen för utbildningens IT-stöd som ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration. Området benämns utbildningsplattformen.

Vision

 • Utbildningsplattformen ger lärare och administratörer förutsättningarna för att skapa programutbildning i världsklass.
 • Plattformen erbjuder lärare ett arbetssätt som är effektivt, pedagogiskt och rättssäkert.
 • Plattformen uppfattas som en helhet och utvecklas ständigt för att automatisera arbetet och erbjuda nya kvalitetshöjande möjligheter för utbildningen.

Styrgruppen för utbildningens IT-stöd

Plattformsstyrgruppen för utbildningens digitalisering sammanträder månadsvis. Styrgruppen ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration.

Styrgruppsordf. och verksamhetsrepresentanter

 • Joakim Lilliesköld (EECS) - styrgruppsordf.
 • Jan Gulliksen - vicerektor för digitalisering
 • Hans Wolfarth - chef IT-avdelningen
 • Joakim Pettersson - objektsägare IT för e-lärande och StudAdm
 • Arnold Pears (ITM) - prefekt Lärandeinstitutionen
 • Stefan Stenbom (ITM) - objektsägare e-lärande
 • Kattis Jonsson Berglund (EDO) - objektsägare StudAdm
 • Tilda Byrstedt (THS) - studeranderepresentant, chef för utbildningsinflytande

Pågående projekt och satsningar 

Utveckling drivs för närvarande inom tre områden som kommer resultera i en serie utvecklingsprojekt. Dessa tre områden är:

 • digital examination
 • digital kursproduktion
 • kursinformation

Särskild arbetsgrupp

Med anledning av coronapandemin tillsattes en särskild arbetsgrupp för samla resurser för att stödja digital utbildning. Läs mer om Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)

30 juni 2021

Utbildningsplattformen tar vid efter arbetsgruppen för utbildningens digitalisering

Efter den 30 juni 2021 upphör KTH:s krisgrupp för hantering av pandemin, arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG). Det pågår ett arbete för att ta fram de bästa arbetsformerna för att stödja utbildningsverksamheten på KTH, baserat på erfarenheterna från AG.

Innan det arbetet är klart, kommer en form av "övergångsregering" fortsätta samordningen av verksamheter mellan teamen under HT21. Men nu i utbildningsplattformens regi och under ledning av Kristian Fäldt.

KTH:s IT-plattformar

KTH har en IT-portföljgrupp som utgörs tre plattformar: utbildning, forskning och administration. I respektive plattform ingår förvaltningsobjekt, systemägare och projekt.

Syfte med IT-plattformarna

Överbrygga stuprörsutveckling och utgå ifrån verksamhetsprocesser istället för avdelningsprocesser. 

Organisation och arbetssätt

 • STRATEGI - Portföljstyrgrupp
  • Kerstin Jacobsson - Universitetsdirektör
  • Joakim Lilliesköld - styrgruppsordf. utbildningsplattformen
  • Annika Stensson Trigell - styrgruppsordf. forskningsplattformen
  • Hans Wohlfarth - styrgruppsordf. administrativ plattform
  • Jan Gulliksen - adjungerad.
 • STYRNING - Plattformsstyrgrupper för:
  • Utbildning
  • Forskning
  • Administration
 • LEDNING - Förvaltningsgrupper och projekt i respektive plattform.
 • GENOMFÖRANDE - Olika team utför det operativa arbetet.
  • Referensgrupper och nätverk
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-09