Till innehåll på sidan

Utbildningsportföljen

KTH har en styrgrupp för IT-delportfölj utbildning, vars område benämns utbildningsportföljen (UP). Portföljen är en tvärfunktionell beslutsgrupp som består av en styrgrupp som ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration.

En av tre IT-delportföljer på KTH

Utbildningsportföljen koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar och förvaltning av grundutbildningens IT-stöd på KTH. Utbildningsportföljen är en del av den portföljstyrning som håller på att utvecklas på KTH (se rutan längst ned på sidan).

Vision

 • Utbildningsportföljen ger lärare och administratörer förutsättningarna för att skapa programutbildning i världsklass.
 • Portföljen erbjuder lärare ett arbetssätt som är effektivt, pedagogiskt och rättssäkert.
 • Portföljen uppfattas som en helhet och utvecklas ständigt för att automatisera arbetet och erbjuda nya kvalitetshöjande möjligheter för utbildningen.

Organisation

Styrgruppen för IT-delportfölj utbildning

Utbildningsplattformens styrgrupp ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration. Styrgruppen träffas månadsvis.

Styrgruppsordförande gästar Fikapodden

Mer om utbildningsportföljen (tidigare kallad utbildningsplattformen) kan du ta del av genom att lyssna/se på Fikapoddens avsnitt 32 där styrgruppsordförande talar om strategisk styrning via IT-portföljer vid KTH : Om utbildningsplattformen i Fikapodden .

Styrgruppsordf. och verksamhetsrepresentanter

 • Joakim Lilliesköld (EECS) - styrgruppsordf.
 • Jan Gulliksen - vicerektor för digitalisering
 • Hans Wolfarth - chef IT-avdelningen
 • Joakim Pettersson - objektsägare IT för e-lärande och StudAdm
 • Arnold Pears (ITM) - prefekt Lärandeinstitutionen
 • Stefan Stenbom (ITM) - objektsägare e-lärande
 • Kattis Jonsson Berglund (EDO) - objektsägare StudAdm
 • Tilda Byrstedt (THS) - studeranderepresentant, chef för utbildningsinflytande

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)  är en tillfällig krisorganisation som bildades med anledning av coronapandemin i syftet att kraftsamla resurser för att stödja omställningen till digital utbildning. Den första uppdragsperioden varade från 2020-03-19 till och med 2021-06-30. AG kan vid behov återinrättas om kris uppstår igen.

Det tvärfunktionella arbetssätt som initierades av AG under coronakrisperioden fortsätter med utbildningsplattformens projektkontor. Projektkontorets sammansättning motsvarar AG:s ledningsgrupp. 

Utbildningsportföljens team och projekt

I utbildningsportföljen, som leds av Kristian Fäldt, ingår följande team och projekt:

 • förvaltningsobjekt e-lärande (IT på GVS + digitalt lärande på ITM) 

 • förvaltningsobjekt studieadministration (IT + EDO på GVS)

 • projekt digital examination

 • synkroniseringsteam webbmöte, video, och streaming  

 • synkroniseringsteam utbildningsadministration

 • synkroniseringsteam lokalt stöd

Lokalt stöd

Lokalt stöd  tillkom under våren 2021. Uppdraget, att utveckla och samordna en långsiktig satsning kring lokalt lärarnära stöd för utbildningens digitalisering, fortsätter inom ramen för utbildningsportföljen. 

Pågående projekt och satsningar 

Utveckling drivs för närvarande inom tre områden som kommer resultera i en serie utvecklingsprojekt. Dessa tre områden är:

 • digital examination
 • digital kursproduktion
 • kursinformation

Webbresurser för systemstöd

Hitta information och guider för några av de digital verktyg som KTH:s administrativa och undervisande medarbetare använder i utbildningsverksamheten på Systemstöd för utbildning på KTH .

KTH:s IT-portföljer

KTH har en IT-portföljgrupp som utgörs tre delportföljer: utbildning, forskning och administration. I respektive portfölj ingår förvaltningsobjekt, systemägare och projekt.

Syfte med IT-portföljerna

Syftet med portföljstyrningen är att överbrygga stuprörsutveckling och utgå ifrån verksamhetsprocesser istället för avdelningsprocesser. 

Organisation och arbetssätt

 • STRATEGI - Portföljstyrgrupp
  • Kerstin Jacobsson - Universitetsdirektör
  • Joakim Lilliesköld - styrgruppsordf. utbildningsplattformen
  • Annika Stensson Trigell - styrgruppsordf. forskningsplattformen
  • Hans Wohlfarth - styrgruppsordf. administrativ plattform
  • Jan Gulliksen - adjungerad.
 • STYRNING - styrgrupper för delportföljerna:
  • Utbildning
  • Forskning
  • Administration
 • LEDNING - Förvaltningsgrupper och projekt i respektive delportfölj.
 • GENOMFÖRANDE - Olika team utför det operativa arbetet.
  • Referensgrupper och nätverk

Läs mer

Intervju med Hans Wohlfarth: Ny modell ska sätta fart på IT-utvecklingen (2022-01-18)

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-19