Publicering av klasslistor

För att tillse att studenters personuppgifter endast sprids när så är relevant och för att minska risken för röjande av skyddsvärda personuppgifter har förvaltningschefen antagit en "anvisning om hantering av förteckningar över studenter". På denna sida kan du ta del av information om anvisningen och hur den ska tillämpas i praktiken.

Närmare om begreppet förteckning

Anvisningen täcker olika typer av förteckningar - t.ex. klass- och grupplistor - dvs. skriftliga sammanställningar över studenter. Av uttrycket förteckning följer t.ex. att det ska röra sig om mer än ett namn.

Närmare om undantag från anvisningen

Personuppgiftsombudet vid KTH beslutar om enskilda och i tid begränsande undantag från anvisningen. Beslutade undantag finns publicerad i slutet av anvisningen.

För frågor om undantagen kan du kontakta personuppgiftsombudet på personuppgiftsombud@kth.se.

Närmare om utlämnade av uppgifter om student

Om student eller utomstående begär ut uppgifter om student ska avdelningen för utbildningsadministration (AUA) - gruppen för systemstöd - vid universitetsförvaltningen rådfrågas.

Du kan kontakta gruppen på ladok@kth.se.

Till sidans topp