Till innehåll på sidan

Möbius videoinstruktioner

Krzysztof Starzecki (Chris) lösningsspecialist på KTH introducerar Möbius utifrån många års erfarenhet av att lära lärare om Möbius. Videorna är strukturerade så att de svarar på de vanligaste frågorna som lärare brukar behöva svar på då de som nybörjare tar sig an Möbius.

Obs! Filmerna hittas för tillfället här: Möbius Tutorial Playlist (KTH Play)  på grund av tillfälliga problem med Kaltura.
 

Möbius struktur på KTH

Filmen finns i KTH Play: Möbius struktur på KTH (KTH Play)  

0:16 Parent and Child Classes - strukturera dina uppgifter korrekt.
1:45 Archive Access - gör strukturen så att den fungerar för flera kursomgångar.
2:40 Linking Möbius to Canvas
3:44 Resources - här kan du få mer hjälp.

Möbius baskunskap - Algoritmiska frågor

Filmen finns i KTH Play: Möbius baskunskap - Algoritmiska frågor (KTH Play)  

0:30 Create Question
1:30 Question Text
2:05 Algorithm - skapa beräkningarna "bakom" frågan.
5:10 Möbius functions and arguments - en sammanställande lista
6:08 Responce field
8:00 Preview
9:11 Grade Question
9:41 Common Index - slumpa flera variabeluppsättningar.

Möbius baskunskap - Skapa uppgifter del 1

Filmen finns i KTH Play: Möbius baskunskap - Skapa uppgifter del 1 (KTH Play)

0:20 Möbius startsida - inloggning
1:10 Create Assignment - börjar i Content Repository.
2:40 Select Questions - lägg till frågor i uppgiften.
3:00 Import Question - som du skapat eller andra offentliggjort.
4:20 Preview Assignment
5:00 Point system - Möbius poäng kopplas till Canvas poäng.

Möbius baskunskap - Skapa uppgifter del 2

Filmen finns i KTH Play: Möbius baskunskap - Skapa uppgifter del 2 (KTH Play)

0:15 Properties
0:50 Type of Assignment - hantera flera försök.
3:15 Policy Set - General properties
4:38 Feedback för varje fråga under skrivtiden och efteråt.
7:05 General Properties - godkäntgräns
10:30 Feedback (after) - omdömmesmeddelande
11:00 Inställningar för campusbaserade examinationer.
11:35 Repetition, snabbgenomgång och spara.

Möbius baskunskap - Sammanlänkning

Filmen finns i KTH Play: Möbius baskunskap - Sammanlänkning (KTH Play)

0:50 Uppgifter i Canvas
1:55 External tool - koppla ihop Möbius till Canvasuppgiften.
4:06 Möbiusuppgiftens utseende i Canvas.
4:17 Link Browser - länka Canvasuppgiften till rätt Möbiusuppgift.

Möbius baskunskap - Länka bedömningsöversikten och feedback

Filmen finns i KTH Play: Möbius baskunskap - Länka bedömningsöversikten och feedback (KTH Play)

0:30 Bedömning i Möbius
1:30 Studenters vy för att se feedback.
2:19 Ge studenter tillgång till Möbius gradebook.
 

Möbius baskunskap - Navigera i bedömningsöversikten

Filmen finns i KTH Play: Möbius baskunskap - Navigera i bedömningsöversikten (KTH Play)

0:17 Möbius bedömningsöversikt
1:10 Filter Results - sortera bedömningsöversikten utifrån resultat.
1:50 Se specifik inlämning
2:28 Ändra omdömme för mer än en fråga åt gången.
 

Möbius baskunskap - Strukturera innehåll

Filmen finns i KTH Play: Möbius baskunskap - Strukturera innehåll (KTH Play)

0:18 Här hittar du innehållsmallar "Content Templates".
0:40 Question Templates - mest för matematiska frågor.
1:10 Interactives - Designade objekt för att passa specifika frågor.
3:00 Clone into Class - Kopiera mall för att använda som du vill.

Möbius - Felsökning och 5 minuters lösningar

Filmen finns i KTH Play: Möbius - Felsökning och 5 minuters lösningar (KTH Play)

0:14 Om Möbius ej är synligt i lista av externa verktyg i Canvas.
1:10 Då fel Möbius class länkats till kursen i Canvas.
3:09 Då fel Möbius uppgift länkats till uppgiften i Canvas.
3:46 Möbius fråga försvunnit
5:30 Trasig Möbius fråga
8:09 Uppgiftsresultat synkar inte

Möbius - Studentvyn via Canvas

Filmen finns i KTH Play: Möbius - Studentvyn via Canvas (KTH Play)

0:13 Förhandsgranska en uppgift från Canvas.
1:27 Problem som kan uppstå då studentvyn används.
3:26 Förhandsgranska en uppgift i Möbius.

Möbius - Avancerade algoritmer del 1

Filmen finns i KTH Play: Möbius - Avancerade algoritmer del 1 (KTH Play)

0:16 Maple scripts, dollartecknet
1:19 Switch funktionen
3:23 If-, Else- uttryck
6:54 Fråga kombinerad med en algoritm

Möbius - Avancerade algoritmer del 2

Filmen finns i KTH Play: Möbius - Avancerade algoritmer del 2 (KTH Play)

0:22 If-, Else- uttryck, ett andra exempel
2:20 While funktionen
2:50 Konstruera en while loop
4:41 Använd switch funktionen för att hantera värden

När du är inloggad i Möbius, kan du genom denna länk nå materialet " Example Question - Advanced Functions ".

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-30