Till innehåll på sidan

Använd Ouriginal i Canvas eller som fristående verktyg

Ouriginal ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas. Ouriginal kan också användas utanför Canvas, vilket kan vara bra för exjobbskurser.

Två sätt att använda Ouriginal

Ouriginal's egna guider

Snabbstartsguide till Ouriginal (pdf)

Inlämningar till Ouriginal via mejl (pdf)

Ouriginal via "Webbinkorg" (pdf)

Video: Hur *Urkund används i Canvasuppgift (engelska)

*Urkund är det gamla namnet på Ouriginal.

Ouriginal är ett verktyg som används för plagieringsgranskning av inlämningsuppgifter och ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas.  Rekommendationen är att använda Ouriginal som ett integrerat verktyg i Canvas ”Uppgifter” (Assignments) men kan i undantagsfall användas självständigt. Oavsett hur du använder Ouriginal så sammanställs resultatet av granskningen i en likhetsrapport som du behöver gå igenom.

Du kan använda Ouriginal:

1. I Canvas och i anslutning till "Uppgifter".

2. Utanför Canvas via "Webbinkorg" (Webinbox).

1. Skapa en uppgift i Canvas med plagieringsgranskning (Ouriginal)

Bra att veta om fler inlämningar/versioner av samma fil 

Nya inlämnade versioner av samma fil kommer inte att jämföras mot äldre versioner om dokumentet skickas från samma e-postadress eller lämnas in i samma Canvasuppgift. Som lärare så kan du välja vilka matchningar som ska inkluderas eller exkluderas i likhetsrapporten.

När du skapar en uppgift i Canvas kan du aktivera verktyget Ouriginal samtidigt som du fyller i uppgiftens alternativ. Rapporten från Ouriginal kommer sedan vara tillgänglig direkt i Canvas. För att aktivera Ouriginal ska du:

 1. Gå till Uppgifter i kursmenyn och öppna uppgiften du vill aktivera Ouriginal på i redigeringsläge, eller skapa en ny uppgift genom att klicka på knappen "+ Uppgift" (+ Assignment).
 2. Sätt "Inlämningstyp" (Submission type) till "Online". Då plagiatgranskningen är textbaserat kan inlämningen vara av typen "textinmatning" (text entry) eller "filuppladdning" (file uploads). För att se vilka filformat Ouriginal stödjer, se frågan "Vilka format för inlämnade dokument stöds?" (ouriginal.com)  bland deras vanliga frågor. Det är rekommenderat att begränsa filformaten till de som stödjs av Ouriginal. Obs! Andra filformat som skickas in till Ouriginal kommer resultera i ett felmeddelande.
 3. Nu ska alternativet "Plagieringsgranskning" (Plagiarism Review) dykt upp. Välj Ouriginal i rullgardinsmenyn.
 4. Välj om du vill att plagieringsgranskningen ska vara anonym eller inte. Obs! Även om du gjort uppgiften anonym i Canvas måste du ändå klicka i det här valet för att plagieringsgranskningen ska bli anonym, och tvärtom.
 5. Välj om studenternas dokument ska sparas hos Ouriginal när de skickas in via uppgiften. Rekommendationen är att dokumenten sparas för att kunna användas av Ouriginal till att hitta plagiat vid ett senare tillfälle. Obs! Om känsliga eller sekretessbelagda uppgifter plagiatkontrolleras bör dessa dokument inte sparas i Ouriginal.
 6. Välj om eller när studenterna får ta del av rapporten. "Aldrig" är standard och rekommendationen. Alla inställningar förutom "Aldrig" gör att studenten kan se rapporten, inklusive se och ladda ner andra källor och till och med andra studenters inlämning om det finns en likhet.
 7. Fyll i resten av uppgiftens alternativ och spara. 

Mer information om uppgifter i Canvas finns på sidan Funktionen Uppgifter i Canvas

Visa rapport från Ouriginal i Canvas

Rapporten från Ouriginal kan visas direkt i Canvas, och du kommer åt den antingen via SpeedGrader eller via "bedömningsöversikten" (Gradebook).

Via SpeedGrader

 1. Öppna önskad uppgift och gå in i SpeedGrader genom att klicka på knappen "SpeedGrader" i sidolisten. 
 2. Under "Skickade filer" (Submitted files) ligger den inskickade filen för studenten du valt. Framför namnet på filen ser du antagligen ett tidtagarur, om rapporten inte är klar än, eller den procentuella "Likhetsrapporten" (Similarity Score).
 3. Klicka på procenten för likhetsrapporten för att öppna upp hela rapporten.

Läs mer om SpeedGrader i Canvas

Via bedömningsöversikten

 1. Klicka på "Omdömen" (Grades) i kursmenyn för att komma till bedömningsöversikten och leta upp önskad uppgift. 
 2. Om en likhetsrapport från Ouriginal har genererats kommer det vara en röd etikett bredvid symbolen för studentens inlämning. 
 3. Klicka på den röda etiketten för att öppna upp hela rapporten. 

Läs mer om bedömningsöversikten

2. Använd Ouriginal utanför Canvas via "Webbinkorg"

I de flesta fall är det enklast och smidigast för både lärare och studenter att använda Ouriginal direkt i Canvas som ett tillägg till en Canvasuppgift, eftersom det då blir en mer enhetlig digital utbildningsmiljö. I vissa undantagsfall, som exjobbskurser, finns anledning för dig som lärare att använda Ouriginals plagieringskontroll utanför Canvas, via funktionen "Webbinkorg" (Webinbox). 

För att plagieringsgranska ett dokument via Ouriginals Webbinkorg behöver du: 

 1. Logga in i webbinkorgen på Ouriginals inloggningssida  med din institution vald, d.v.s. "Kungliga Tekniska Högskolan".
 2. Skapa en mapp för din aktivitet (t.ex. din exjobbskurs). Du skapar en mapp via "+ create/upload" i menyn och sen "Create Folder”. 
 3. Gå in i din nyskapade mapp och ladda upp dokumentet som ska plagieringsgranskas. Du laddar upp dokumentet via "+ create / upload" och sen "Upload files". Här går det att välja en eller flera filer. 

Dokumentet skickas nu på plagieringskontroll. När kontrollen är klar tar du del av rapporten genom att du klickar på dokumentet i Ouriginals webbinkorg och väljer knappen "Open Report".

Använda Ouriginal utanför Canvas med analysens e-postadress

I stället för att du som lärare laddar upp studentens dokument till Ouriginal kan du be studenterna att mejla sina dokument som en bilaga till din analysadress hos Ouriginal (den mejladress som slutar med "analys.urkund.se"). Du kan se din analysadress genom att logga in i Ouriginal och klicka på din profil längst upp till höger. Analysadressen står direkt under ditt namn.

Mer information finns i Ouriginal via "Webbinkorg" (pdf) .

Justera mejlinställningarna för Ouriginal (både i och utanför Canvas)

Eftersom du kan läsa rapporten från Ouriginal direkt i Canvas betyder det att du inte behöver få mejl från Ouriginal om att rapporten är klar. Om du inte vill få ett mejl för varje rapport som Ouriginal skapar måste du justera mejlinställningarna på Ouriginals gamla inloggningssida , den nya har inte mejlinställningarna.

Observera att inställningarna appliceras både på inlämningar via webbsidan och via Canvas. 

Om du väljer att inte få mejl och lämnar in via Canvas kan du fortfarande läsa rapporten både via Canvas eller via deras webbsida. 

För att ändra dina mejlinställningar för Ouriginal: 

 1. Gå till Ouriginals gamla inloggningssida och logga in med din KTH-användare.
 2. Se till att mejladressen slutar på "@analys.urkund.se". Har du flera mejladresser kan du klicka på mejladressen och välja rätt i listan som dyker upp.
 3. Gå till "inställningar" (settings). Du hittar knappen på samma rad som din mejladress. 
 4. Kontrollera att rutan "Skicka rapport via e-post" (Send report by email) inte är ikryssad. 
 5. Klicka på "uppdatera" (update) för att spara dina inställningar. 

Efter att ha fullföljt dessa steg kommer du inte längre att få ett mejl för varje rapport.

Om du saknar analysadress

Om du helt saknar en analysadress i listan, testa logga ut och logga in igen.

Om du fortfarande saknar en analysadress kan det vara för att du inte är registrerad som lärare hos Ouriginal. För att få hjälp med att skapa en analysadress, kontakta it-support@kth.se  och beskriv vilken roll du har samt varför du behöver tillgång till verktyget.  

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-09