Till innehåll på sidan

Plagiatöversyn med hjälp av Ouriginal

Ouriginal är ett externt verktyg för plagieringsgranskning av inlämningsuppgifter och ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas. Ouriginal kan också användas fristående från Canvas. Ett bra sätt att motverka plagiat är att diskutera ämnet med studenterna och bidra till deras kunskap om hur man refererar på rätt sätt.

Ouriginal granskar, läraren bestämmer

Ouriginal tar fram potentiella matchande källor från tre arkiv:

  1. Källor från Internet.
  2. Akademiskt publicerat material.
  3. Tidigare inlämnade studentdokument.

När Ouriginal söker efter och registrerar graden av matchning tar det hänsyn till alla användningar av omformulering, synonymer och andra former av utbyte. Ouriginal kommer därför inte luras av att t.ex. skriva om 'Jag köpte mjölk' till 'laktosdryck inhandlades av mig'. Du som lärare behöver aktivt ta ställning till de rapporter som Ouriginal ger dig.

Titta alltid igenom hela rapporten

Rapporten från Ouriginal är enbart ett verktyg. En hög eller låg matchning bestämmer ingenting, det är läraren som ansvarar för att granska rapporten från Ouriginal och bestämma om det är plagiat eller inte. I fall där studenten försökt lura Ouriginal med dokument som ser bra ut för människor men är oläsliga för datorer kommer Ouriginal markera det som felstavat. Titta alltid igenom hela rapporten och granska det som hittats. Titta även igenom ändringar i dokumentlayout, språkliga skillnader inom texten samt dokumentets utformningshistorik. Mer information om vad som kan granskas manuellt finns i KTH:s handbok: Hjälp studenterna att undvika plagiering (PDF)  

Vilka dokument får/kan granskas?

Enbart dokument som har producerats sedan KTH har haft Ouriginal (2017 och framåt) får granskas. Notera att dokumenten måste vara relevanta för kursen eller utbildningen. 

Dokument som innehåller färre än 430 tecken, och 20 ord behandlas inte av Ouriginal. Om en student lämnat in ett för litet dokument i Canvas, i en uppgift kopplad till Ouriginal, kommer studenten att få ett mail från Ouriginal med information om att dokumentet ej vidarebefordrats till mottagaren. Lärare ser dock studentens inlämning som vanligt i Canvas men med information om att Ouriginal fortfarande arbetar med uppgiften. Eftersom Ouriginal inte kommer att granska de inlämningarna kommer granskningsarbetet aldrig att meddelas som klart i Canvas.  

Om en fil med format som inte stöds skickas kommer ett utropstecken att visas för inlämningen i Canvas.

Misstanke om plagiering?

Om du upptäcker en misstänkt plagiering (textmatchning) i en uppgift som har granskats av Ouriginal eller manuellt, behöver du göra en bedömning om det kan röra sig om vilseledande vid examination. Till din hjälp i plagieringsärenden och liknande disciplinära förseelser finns en utsedd kontaktperson på respektive skola. 

Lista på kontaktpersoner och mer information om disciplinärenden .

Guida dina studenter bort från plagiat

Video: "Guiding students away from plagiarism" (KTH Play)

Fler tips om hur du kan guida studenter bort från plagiering hittar du i Carl-Mikael Zetterlings presentation från sitt Lunch 'n' Learn-webbinarie (på engelska)


Se filmen "Guiding students away from plagiarism" (KTH Play, på engelska)

Det är alltid bättre att få studenterna att undvika plagiering än att behöva straffa de som plagierar, speciellt då många studenter inte vet vad plagiering är i praktiken.

Berätta för dina studenter vad plagiering är och vad konsekvenserna av det kan vara. Dela gärna sidan Fusk och plagiering  med dina studenter så de kan läsa på hur de undviker det. 

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-15