Till innehåll på sidan

Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok

Funktionen "KTH Transfer to Ladok" hjälper dig att överföra data från publicerade uppgifter i Canvas till Ladok-moduler. För att överföringen med verktyget ska fungera behöver vissa kriterier för uppgiften i Canvas vara uppfyllda. Här hittar du information om hur du använder funktionen, både återgiven i text samt i en kort video.

KTH Transfer to Ladok videoguide

Appen KTH Transfer to Ladok gör det möjligt att säkert överföra omdömen från Canvas till Ladok och minskar den manuella hanteringen av betygsadministrationen. Med KTH Transfer to Ladok kan du överföra bokstavsbetyg från en kolumn i omdömesboken i Canvas till en Ladok-modul. Den här videon visar hur du använder funktionen (videon är på engelska).

Transfer to Ladok (KTH Play)

Viktigt att notera innan du börjar använda KTH Transfer to Ladok

Du måste ha rätt behörighet i Ladok för att kunna överföra omdömen. Läs mer om Ladok för anställda på KTH

Omdömen förs över till utkaststatus för en Ladok-modul, antingen den modul som examinationsrummet är kopplat till eller den modul du väljer själv om du för över från ett kursrum. Omdömen för studenter som redan har motsvarande betyg i Ladok med status "klarmarkerad" eller "attesterade" kommer inte att överföras från Canvas. Använd Ladok om du vill uppdatera betyg med den statusen.

Kom ihåg att resultatet för ett kursmoment ska vara rapporterat i Ladok 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet.

Vad kan överföras från Canvas?

Omdömen kan föras över både från kursrum och examinationsrum. Omdömen som står som bokstavsomdömen i en kolumn i Canvas Omdömesbok kan föras över. Detta innebär att resultat från Classic Quizzes inte kan föras över. Det går också att föra över kolumnen ”Summa” (Total) i Omdömesboken. Överföring av skrivningspoäng stöds inte för närvarande.

På sidan Bokstavsomdömen och bedömningsscheman  finns information om hur du ställer in bokstavsomdöme på en uppgift.

Börja använda KTH Transfer to Ladok

För att börja använda funktionen klickar du på "KTH Transfer to Ladok" i menyn i Canvasrummet. 

OBS: Ser du inte länken "KTH Transfer to Ladok" i menyn behöver du gå till Inställningar och fliken Navigation. Flytta "KTH Transfer to Ladok" från den undre listan till den övre och spara. Nu kommer länken att synas för dig. Studenterna kommer inte kunna se länken.

1. Starta applikationen

Läs informationen på startsidan som du omdirigeras till efter att du klickat på menyvalet. Klicka på knappen "Start the application" längst ned till höger för att starta.

2. Godkänn KTH Transfer To Ladoks access till ditt konto

Nästa steg är att auktorisera KTH Transfer to Ladok för att få access till ditt konto. Utan detta steg fungerar inte KTH Transfer till Ladok. Klicka på "Godkänn" (Authorise) för att fortsätta. 

Skärmdump på popup-fönster som ber om tillstånd för att få åtkomst till ditt konto

3. Välj uppgift och datum

Du kommer nu att se en sida som heter "Select assignment and date (Step 1 of 2)". Välj den uppgift ("Canvas assignment") eller kolumn som du vill överföra.

Om du använder funktionen i ett kursrum behöver du även välja vilken Ladok-modul omdömena ska till. Om du för över från ett examinationsrum står det vilken modul omdömena kommer föras över till.

Välj till sist vilket examinationsdatum som ska stå under "Examination Date". Om du är osäker på vad du ska välja för datum finns en guide för val av datum vid betygsrapportering .

För att gå vidare till nästa steg, klicka på den gröna knappen märkt "Students". Knappen inaktiveras om inte alla fält är korrekt ifyllda.

Skärmdump på val av uppgift och datum.

4. Exportera studenter med resultat

På nästa sida, "Transfer grades (Step 2 of 2)", ser du studenterna och omdömen för den valda uppgiften i Canvas. Klicka på knappen "Transfer to Ladok" om du vill överföra dessa till betyg i den valda Ladok-modulen.

Du kommer att få upp en sista dialogruta med vilken uppgift och examinationsdatum som kommer föras över. Tryck på "OK" om det ser korrekt ut.

5. Korrigera eventuella fel

Om fel inträffar visas en röd dialogruta med ett utropstecken till vänster. Felen du behöver korrigera står angivna längst ner.

Om inget fel inträffar visas en grön dialogruta med en bock till vänster.

6. Klicka på "Klar"

Klicka på "Klar" (Done) när du är klar. Du kan nu överföra fler uppgifter till Ladok om du vill.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-02