Till innehåll på sidan

Classic Quizzes

Classic Quizzes är Canvas första quizfunktion som just nu håller på att bytas ut till New Quizzes. Om du idag använder Classic Quiz är det dags att migrera dina quiz till den nya quizfunktionen, “New Quizzes”. För tillfället är dock detta det bättre valet om du behöver exportera CSV-filer för studentresponsanalys eller om du använder en API.

Byt till New Quizzes

Classic Quizzes håller på att avvecklas, för mer information kan du läsa vår nyhet om tidsplan för avvecklingen .

Om du har äldre quiz i Classic Quizzes och vill gå över till det nya formatet går det med några få knapptryck. Migreringen sker omedelbart och du kan direkt efter migreringen öppna och arbeta med quizet i New Quizzes.

Du migrerar på följande sätt:

  1. Välj Quiz i kursnavigeringsmenyn. Till höger om varje quiz finns det tre punkter som när du klickar ger dig olika handlingsalternativ.
  2. Välj "Migrera". Frågorna har nu överförts till den nya quizfunktionen.
  3. Du bör nu gå igenom quizfrågorna. En del formatering som radbrytningar kan ha ändrats.

Obs! Grupper med frågor kan inte överföras, frågorna måste vara individuella.

Frågebanker i Classic Quizzes kan ännu inte migreras direkt, men funktionen är på väg. Tills dess, lägg all frågorna i frågebanken i ett quiz. Följ sedan instruktionen ovan. Avsluta med att sortera frågorna in i frågebanker för New Quizzes.

Kontakta gärna ditt lokala lärarnära stöd för att se vad de kan hjälpa till med. Behöver du handledning om processen kan du kontakta e-learning@kth.se .

Du kan navigera till sidorna om Classic Quizzes i navigeringsmenyn eller klicka på länkarna under respektive rubrik.

Frågetyper

På den här sidan har vi samlat guider om frågetyperna i Canvas Classic Quizzes.

Frågetyper Classic Quizzes

Om du önskar utförligare information om någon frågetyp, exempelvis om rekommenderad användning, titta på sidan med information om frågetyper i New Quizzes.

Frågetyper New Quizzes

Frågegrupper/frågebanker

Här kan du lära dig hantera frågegrupper i Classic Quizzes (motsvarande funktionen frågebanker i New Quizzes), hur du skapar en frågegrupp, lägger till frågor i frågegrupper och lägger till frågor från frågegrupper i ett quiz.

Classic Quizzes frågegrupper i Canvas

Moderera

Ibland behöver studenter få anpassade inlämningstider, extra försök på ett quiz eller återuppta ett redan inlämnat quiz. Här finns instruktioner för hur det går till i Classic Quizzes

Moderera Classic Quizzes i Canvas

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-14