Till innehåll på sidan

Skapa en fråga i ett quiz

Här finns information om vad som är bra att tänka på då du skapar quizfrågor och hur du gör för att lägga till en fråga i Canvas New Quiz och Classic Quiz.

Frågor i Canvas med New eller Classic Quizzes

Classic Quiz avvecklas på obestämd tid

Vi rekommenderar att du använder quizmotorn “New Quizzes” då Canvas gamla quizmotor “Classic Quiz” kommer avvecklas i en flerstegsprocess. Det finns inget satt datum för när detta är klart utan KTH inväntar kritiska funktioner innan vi slutar stödja Classic Quiz. Nedan hittar du mer information om avvecklingen och hur du migrerar en Classic Quiz till New Quizzes.

Migration förklaras på Classic Quizzes

Classic Quiz avveckling skjuts fram på obestämd tid

För att skapa en fråga behöver du veta vilka olika sorters frågor du kan använda. Läs vår lista på alla frågesorter som finns i New Quizzes i Canvas . Där står generella rekommendationer för hur respektive frågetyp kan användas varav den kan vara intressant även om du sitter med Classic Quizzes. Det finns en motsvarande lista för frågetyper i Classic Quizzes , dock bara kort presenterade.

I New Quizzes trycker du på plusknappen för att skapa en ny fråga. Längre ner på den länkade sidan kan du läsa mer på Canvas Community om hur en ny fråga skapas i New Quizzes .

I Classic Quizzes klickar du på "+ Ny Fråga" för att skapa en ny fråga. Längre ner på den länkade sidan kan du läsa mer på Canvas Community om hur en ny fråga skapas i Classic Quizzes .

Formulera frågor och svarsalternativ

Vad är viktigt när man skapar en quiz- eller enkätfråga och hur skriver man trovärdiga felaktiga svar? Här kan du exempelvis läsa om vikten av tydligt språk med få negationer och hur du sätter rätt nivå på frågorna. Du får även tips om när olika svarsformer passar och vad du ska tänka på för att skapa rimliga felaktiga svar.

Läs mer om Formulera frågor och svarsalternativ .

Formulera användbar återkoppling på quiz

Återkoppling är en viktig del av utbildning, men hur skriver man bra återkoppling på quizfrågor? Här förklaras varför bra återkoppling ska problematisera svaret och hur du utformar återkopplingen efter hur du använder quizet. Du får även tips om hur du kan skapa återkoppling till automaträttade quiz.

Läs mer om Formulera användbar återkoppling på quiz .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-23