Till innehåll på sidan

Utbytet av Ladok

Här finns information till varför vi bytte ut Ladok.

Gamla Ladok var byggt på en gammal plattform som hade blivit förändrad många gånger och blev därmed mycket komplicerat och kostnadskrävande att forstätta underhålla.

Tidpunkten för KTHs övergång till nya Ladok beslutades av styrgruppen för Ladok3 vid KTH i samråd med Ladokkonsortiet. I beredningen inför beslutet ingick en noggrann analys av valet av tidpunkt, också i relation till andra eventuellt möjliga tidpunkter för övergång. I underlaget till beslutet ingick detaljerade planer för förberedelser, genomförande och efterarbete för systembytet.

Ladoksystemet som ägs, och används, av 37 lärosäten samt Centrala studiestödsnämnden är nu igång i nya Ladok och gamla Ladok finns inte längre.

Om du vill läsa protokoll maila ladok@kth.se

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-23