Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ladok stängt

Systemunderhåll i Ladok - förlängt till 9:00
- Uppgraderingen tar längre tid än beräknat

Tid: On 2022-01-19 kl 04.00 - 09.00

Exportera till kalender

Vem påverkas:
Anställda och studenter

Hur detta påverkar dig:
”Ladok för studenter” är inte tillgängligt under perioden, det innebär t.ex. att du inte kan registrera dig på kurser, anmäla dig till tentor, skriva ut intyg etc.

Ladok för personal är inte tillgängligt under perioden, även andra system och tjänster för personal som relaterar till uppgifter från Ladok påverkas t.ex. tjänsten ”Kursdeltagare” m.fl.

OBS!

Uppgraderingen tar längre tid än beräknat, senast 09:00 beräknas vi få mer info

Servicefönstret kommer att förlängas med en timma varför uppgraderingarna, kommer att ske från kl. 04.00 till kl. 07.00 .

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-19