Till innehåll på sidan

Programanalys

På denna sida publiceras löpande stödmaterial för framtagning av data ur ladok inför programanalys - underlag för kontinuerlig uppföljning av utbildning - kvalitetsdialoger

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-24