Till innehåll på sidan

Användningsområden för Mentimeter

Mentimeter har många användningsområden i många olika situationer, som att aktivera studenter under en föreläsning, rösta om diskussionsämnen på ett möte eller för att samla in löpande återkoppling. Flexibiliteten kan dock skapa utmaningar om du inte är försiktig.

Aktivera studenter med hjälp av Mentimeter

Mentimeter kan med fördel användas för att aktivera och interagera med studenter, och komma bort från annars passiva undervisningssituationer. Studenterna svarar på Mentimeter-frågor helt anonymt, vilket kan leda till att fler vågar svara. Anonymiteten är också behjälplig om du låter studenterna ställa dig frågor genom Mentimeter då fler vågar ställa "dumma" frågor anonymt.

Det är även lätt för studenterna att komma igång med Mentimeter. I kontakt med studenter på KTH har återkopplingen varit positiv, studenter tycker att verktyget är intuitivt och enkelt att använda.

Flexibiliteten i Mentimeter

Lärare berättar: "Hur Mentimeter kan stödja undervisning och lärande"

Så här kan du använda Mentimeter i din undervisning! En presentation av verktyget och exempel på hur en lärare använder det. (Lunch 'n’ Learn: Webbinarium 2021-05-11).

Se inspelningen av webbinariet om Mentimeter (KTH Play) .

Mentimeter kan användas till mycket mer än bara ett verktyg för att se om deltagarna förstår din presentation.

Använd till exempel Mentimeter till att:

  • Samla in återkoppling löpande
  • Göra omröstningar, exempelvis om vilka ämnen som ska diskuteras vidare
  • Brainstorma idéer för underlag för eventuell diskussion
  • Låta studenterna diskutera Mentimeter-frågor i mindre grupper.

Mentimeter-frågor fungerar bra att användas som bas för diskussioner mellan deltagarna istället för att bara samla in deras individuella åsikter. Detta leder till att du får igång en diskussion som är lätt att följa upp.

Kom ihåg att visa deltagarna att du är intresserad av vad de har kommit fram till och berätta gärna hur uppföljningen av deras svar kommer att ske innan frågan ställs.

En annan positiv effekt är till exempel att i realtid kunna se vilka kunskapsområden som behöver repeteras både på grupp- och individnivå.

Utmaningar

Mentimeters effektivitet kan utmanas av olika faktorer. Mentimeter kan fungera sämre än förväntat, i exempelvis undervisning, om du:

  • inte har en klar strategi varför du vill använda Mentimeter
  • inte ställer tillräckligt kognitivt utmanande frågor
  • ställer för många frågor
  • endast testar studenternas eller mötesdeltagarnas minne ("recall")
  • inte följer upp en kontroversiell eller tankeväckande fråga

Utmaningarna ovan är inspirerade av Uppsala Universitets lista av utmaningar.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-07