Till innehåll på sidan

Sammanställning rubriker i kurs-PM

Nedan listas de fördefinierade rubriker som kurs-PM-mallen i Om kursen innehåller. Av listan framgår det om respektive rubrik alltid inkluderas eller är valbar. Rubrikerna är grupperade i fem huvudrubriker med ett antal olika rubriker under varje huvudrubrik.

Innehåll och lärandemål (huvudrubrik)

 • Kursinnehåll. Rubriken inkluderas alltid. Texten som visas under rubriken hämtas från kursplanen i Kopps.
 • Lärandemål. Rubriken inkluderas alltid. Texten som visas under rubriken hämtas från kursplanen i Kopps.
 • Läraktiviteter. Valbar rubrik.
 • Detaljplanering. Valbar rubrik.

Förbereda inför kursstart (huvudrubrik)

 • Rekommenderade förkunskaper. Valbar rubrik. Texten som visas under rubriken hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps men den kan redigeras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • Särskilda förberedelser. Valbar rubrik.
 • Kurslitteratur. Rubriken inkluderas alltid. Texten som visas under rubriken hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps men kan redigeras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • Utrustning. Valbar rubrik.
 • Programvara. Valbar rubrik.
 • Stöd för studenter med funktionsnedsättning. Rubriken inkluderas alltid. En standardtext visas, den kan kompletteras direkt via kurs-PM-funktionen. 

Examination och slutförande (huvudrubrik)

 • Betygsskala. Rubriken inkluderas alltid. Texten som visas under rubriken hämtas från kursplanen i Kopps.
 • Examination. Rubriken inkluderas alltid. Texten som visas under rubriken hämtas från kursplanen i Kopps, samt att en standardtext visas. Texten kan kompletteras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • Övriga krav för slutbetyg. Rubriken inkluderas alltid. Texten som visas under rubriken hämtas från kursplanen i Kopps. Obs, saknas innehåll under rubriken i kursplanen visas rubriken inte.  
 • Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier. Valbar rubrik.
 •  Möjlighet till komplettering. Valbar rubrik. Texten som visas under rubriken hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps, men kan redigeras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • Möjlighet till plussning. Valbar rubrik. Texten som visas under rubriken hämtas från den kursgemensamma informationen i Kopps men kan redigeras direkt via kurs-PM-funktionen. 
 • Möjlighet till ersättningsuppgifter. Valbar rubrik.
 • Resultatrapportering. Valbar rubrik.
 • Etiskt förhållningssätt. Rubriken inkluderas alltid. Visar standardtext som även visas i kursplan. Standardtexten kan kompletteras via kurs-PM-funktionen. 

Ytterligare information (huvudrubrik)

 • Övriga föreskrifter. Rubriken inkluderas alltid. Texten som visas under rubriken hämtas från kursplanen i Kopps. Obs, saknas innehåll under rubriken i kursplanen visas rubriken inte.  
 • Ändringar inför denna kursomgång. Valbar rubrik.

Kontakter (huvudrubrik)

 • Kommunikation i kursen. Valbar rubrik.
 • Kursansvarig. Rubriken inkluderas alltid. Personen/personerna som visas under rubriken hämtas från kurstillfället i Kopps.
 • Lärare. Rubriken inkluderas alltid. Personen/personerna som visas under rubriken hämtas från kurstillfället i Kopps.
 • Lärarassistenter. Valbar rubrik. Personen/personerna som visas under rubriken hämtas från kurstillfället i Kopps.
 • Examinator. Rubriken inkluderas alltid. Personen/personerna som visas under rubriken hämtas från kursgemensam information i Kopps.
 • Övriga kontakter. Valbar rubrik.

Mer om mallen och rubriker i kurs-PM

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-10