Sök schema

På KTH läggs schemat centralt. På denna sida kan du söka fram scheman direkt ur schemaläggningssystemet TimeEdit. Du kan exempelvis söka på program, kurstillfälle eller kansliaktiviteter.

Schemanytt 

2020-06-26

Schemat för de fyra första veckorna i period 1 HT20 är under bearbetning.

2020-03-18

På grund av det rådande läget med Covid-19 och Regeringens rekommendation har KTH beslutat att bedriva sin undervisning på distans.

Schemaläggningen vid KTH kommer därför att kontinuerligt plocka bort salar i schemat men låta aktiviteten stå kvar. Om du behöver behålla någon eller några av salarna i schemat i närtid för din distansundervisning, kontaktar du schemaläggarna.

Studenterna hänvisas till Canvas eller kurswebb.

Ingen debitering för avbokade lokaler på grund av detta kommer att ske.

Endast schemalagda aktiviteter ingår i denna åtgärd, för lokalbokningar hänvisar vi som vanligt till 9400.

2019-03-22

Tentor får numera inte byta tid efter att de publicerats, enligt beslut v-2019-0109.

Sök schema

Sök scheman som är aktuella just nu: Sök schema

Sök äldre scheman (från och med HT-16): Sök äldre schema

Ta gärna hjälp av följande manual: Att söka på TimeEdit Web

Du kan välja att koppla din sökning till din digitala kalender. Klicka då på prenumerera och följ instruktionerna.

Rätta till felaktigheter i schemat

Ändringar ska i möjligaste mån göras under remissperioden.

Kontakta schema@admin.kth.se

Modulschema

På masternivå tillämpas modulschema, enligt rektorsbeslut V-2014-0453. Det innebär att schemaläggarna tilldelar kursen en eller ett par moduler, det vill säga fasta tider i veckan. I nedanstående tabell syns vilka tider varje modul motsvarar.

Modulschema tillämpas inte för tentor och omtentor. 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-09