Om schema

Schemanytt

2019-04-01

Remissen för HT-19 är nu släppt.

2019-03-22

Tentor får numera inte byta tid efter att de publicerats, enligt beslut v-2019-0109.

Schemaprocessen i korthet:

  1. Schemaunderlag  fylls i av ansvariga på skolorna.
  2. Under remissperioden  sker en avstämning mellan schemaläggarna och kurs- och programansvariga, så att önskemålen i underlaget är uppnådda.
  3. Schemat publiceras på webben.

Tidpunkerna för detta finner du i kalendariet .

Hjälp? Att söka på TimeEdit Web (pdf 544 kB)

Vill du rätta till felaktigheter i schemat?

Ändringar ska i möjligaste mån göras under remissperioden.

Kontakta schema@admin.kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-04-01