Att söka på TimeEdit Web

1. Välj språk för att göra din schemasökning, eller välj lokalöversikt för att se när en lokal är ledig.

Steg 1

 2. Börja med att välja datumintervall.

Steg 2

3. Klicka på de start- och slutdatum du vill välja.

Steg 3

4. Välj vad du vill söka efter - ett kurstillfälle, ett program, dig själv (välj då personal), etc.

Steg 4

5. Skriv sedan in ditt sökord i nästa ruta. Klicka nu på ditt sökobjekt så att det hamnar under ”Mina val”.

Därefter väljer du ”Visa schema”.

Steg 5

6. Välj hur ditt schema ska se ut, under fliken ”Anpassa”. Tittar du på ett schema för ett program kan det vara lämpligt att varje kurstillfälle får en egen färg. Tittar du på ett schema för en kurs, färglägg gärna utifrån aktivitet, så visas föreläsningar i en färg, övningar i en annan, och så vidare.

Steg 6

7. Separator – fungerar som ”och/eller” mellan dina sökkriterier, och visas som ett plustecken. I exemplet ovan kommer schemat att visa alla bokningar som innehåller det valda programmet och/eller den valda kursen. Utan separatorn, visas enbart de bokningar som innehåller båda sökkriterierna.

Steg 7

8. Kategorischema. I exemplet ovan har vi valt att söka på Lokal. Därmed kan vi välja campus och lokaltyp.

Steg 8

Ett campus och en lokaltyp har valts. När vi sedan klickar på Kategorischema, hamnar ”Lokal” under ”Mina val”. Schemat kommer då att visa samtliga bokningar i lokalerna inom den valda kategorin (i detta exempel - övningssalar på AlbaNova).

Steg 8 fortsättning.

Att söka TimeEdit på Web PDF (pdf 544 kB)  (Samma som övanför, på pdf format)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-30