Till innehåll på sidan

Att söka på TimeEdit Web

Här finner du en steg-för-steg beskrivning över hur du navigerar i Sök schema.

Välj vy

Välj språk för att påbörja en schemasökning, eller välj lokalöversikt för att se när en lokal är ledig (Resten av denna instruktion avser schemasökning):

Välj datum

Börja med att välja datumintervall:

Du väljer genom att klicka på datumen, direkt i den lilla kalendern som dyker upp:

Välj sökkriterier

Välj vad du vill söka efter - ett kurstillfälle, ett program, dig själv (välj då personal), etc:

Skriv sedan in ditt sökord i nästa ruta. Klicka nu på ditt sökobjekt så att det hamnar under Mina val. Därefter klickar du på Visa schema:

Anpassa utseende

Välj hur ditt schema ska se ut, under fliken Anpassa. Tittar du på ett schema för ett program kan det vara lämpligt att varje kurstillfälle får en egen färg. Tittar du på ett schema för en kurs, färglägg gärna utifrån aktivitet, så visas föreläsningar i en färg, övningar i en annan, och så vidare.

Separator

Separatorn fungerar som ”och/eller” mellan dina sökkriterier, och visas som ett plustecken. I exemplet nedan kommer schemat att visa alla bokningar som innehåller det valda programmet och/eller den valda kursen. Utan separatorn, visas enbart de bokningar som innehåller båda sökkriterierna.

Tentor per avdelning

För att söka fram alla tentor som är inbokade på en viss avdelning gör du på följande sätt.

Välj kategori Kurstillfälle, men skriv inget i sökrutan. Välj aktuell avdelning:

Klicka på "Lägg till alla ... " så att det står ”Kurstillfälle: [avdelninens namn] ” under Mina Val:

Byt kategori från Kurstillfälle till Aktivitet och sök fram tentamen i sökrutan. Klicka på sökresultatet, så att även Tentamen står listat under Mina val:

När du sedan klickar på Visa schema får du upp ett schema över alla tentor som är inbokade på vald avdelning.

Söker du efter kontrollskrivningar gör du på samma sätt, fast byter tentamen mot kontrollskrivning.

Söker du efter omtententor gör du på motsvarande sätt fast med kurs istället för kurstillfälle.