Till innehåll på sidan

Projektorganisation för EKS

Här presenteras organisationen för projektet Ersättning av Kopps schemaunderlag (EKS).

Beställare

Katarina Jonson Berglund, objektsägare StudAdm, avdelningschef GVS/Utbildningsstöd

Projektägare/styrgruppsordförande

Yvonne Bång Wahlbäck, enhetschef, GVS/Enheten för studentservice

Styrgrupp

 • Johanna Stellan, Administrativ chef/ABE
 • Marianne Lundin, Utbildningsadministrativt funktionsansvarig/EECS
 • Gunnar Tibert, Grundutbildningsansvarig/ SCI
 • Maria Granath, avdelningschef, GVS/Fastighetsavdelningen
 • Maria Frost, gruppchef Bostad, Schema och lokalbokning, GVS/Enheten för studentservice
 • Caroline Boivie Ekstrand, gruppchef GVS/EDO/AUA/VoS
 • Joakim Petersson, objektsägare StudAdm IT, utvecklingschef, Systemförvaltning och utveckling
 • Jessica Klarström, förvaltningsledare StudAdm verksamhet, GVS/EDO/AUA/VoS

Projektgrupp

 • Rosalba Rico, projektledare, GVS/Enheten för studentservice/ Bostad, Schema och lokalbokning
 • Maria Frost, gruppchef Bostad, Schema och lokalbokning, GVS/Enheten för studentservice
 • Aksel Malmström, schemaläggare, GVS/Enheten för studentservice/ Bostad, Schema och lokalbokning
 • Nina von Zeipel, objektspecialist Kopps, GVS/EDO/AUA/VoS
 • Katarina Tillman, objektspecialist Ladok, GVS/EDO/AUA/VoS
 • Jessica Klarström, förvaltningsledare StudAdm, GVS/EDO/AUA/VoS
 • Johannes Bichel, förvaltningsledare IT, StudAdm, GVS/IT/Systemförvaltning och utveckling
 • Stefan Sundkvist, systemutvecklare StudAdm, GVS/IT/Systemförvaltning och utveckling
 • Anna Classon, användbarhetsdesigner, GVS/IT/Systemförvaltning och utveckling

Referensgrupp*

Referensgruppen utgörs av representanter från GVS/Schema och lokalbokning och skolornas studierektorer, lärare, kursansvariga, administratörer.

 • Rickard Bellander, SR, GR, ABE
 • Eva Knutsson, Lärare/KA, PA, ABE
 • Johan Berg, Lärare/KA, ABE
 • Nadia Arman, Administratör/Kopps redaktör, ABE
 • Therese Gellerstedt, Administratör/Kopps redaktör, ABE
 • Sara Thyberg Naumann, Lärare/KA, PA, CBH
 • Mats Nilsson, GA, CBH
 • Linda Kann, Lärare/KA, EECS
 • John Folkesson, Lärare/KA, SR, EECS
 • Viggo Kann, SR, EECS
 • Pia Vikström, Administratör/Kopps redaktör, ITM
 • Martin Wrååk, Examinator, ITM
 • Birgit Kempinski Fahrman, Lärare/KA, ITM
 • Samira Sadri, Administratör/Kopps redaktör, SCI
 • Tommy Ekola, Lärare/KA, SR, SCI
 • Åsa Hansson, SR, SCI
 • Susanne Carlsson, IT-supportansvarig Kopps, GVS
 • Aksel Malmström, Schemaläggare, GVS
 • Maria Cassidy, Bostad, Schemaläggare, GVS
 • Kristina Löfstedt, Schemaläggare, GVS
 • Charlotte Sjöberg, Schemaläggare, Lokalbokare, GVS
 • Hanna Müller, Schemaläggare, GVS
 • Rosalba Rico, Schemaläggare, GVS

*Representanter med specialistkompetens från respektive avdelning. Medlemmarna kan under sina mest aktiva perioder ingå i projektgruppen, för att under övrig tid höra till referensgruppen.