Granska schemaremiss

Under remissperioden för schema kontrollerar kurs-/programansvariga att schemat uppfyller kursens eller programmets behov.

När schemaunderlaget är klart och godkänt i KOPPS läggs ett preliminärt schema. Du som är kurs-/programansvarig får sedan granska det preliminära schemat under den s.k. remissperioden. En länk med inloggningsuppgifter skickas till skolornas funktionsmailadresser för schemafrågor. Skolorna distribuerar länken vidare till berörda. 

Vill du göra ändringar i det preliminära schemat mailar du schemaläggarna. Det är av vikt att eventuella större ändringar görs just under remissperioden - då finns bäst förutsättningar att tillgodose dina önskemål, samtidigt som studenter och lärare får tillgång till schema och lokaler i tid, exempelvis inför kursvalet. 

Är du nöjd med det preliminära schemat behöver du inte göra någonting. Men du bör kontrollera schemat igen efter remissperioden eftersom det är preliminärt tills det blivit publicerat.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-09