Till innehåll på sidan

Granska schemaremiss

Under remissperioden sker en avstämning mellan schemläggarna och kurs-/programansvariga så att schemat uppfyller kursens eller programmets behov.

När schemaunderlaget är klart och godkänt i KOPPS läggs ett preliminärt schema. Du som är kurs-/programansvarig får granska det preliminära schemat under remissperioden. Inloggningsuppgifter får du av ansvariga vid din skola.

Vill du göra ändringar i ditt preliminära schema mailar du schemaläggarna. Det är av vikt att eventuella större ändringar görs just under remissperioden - då finns bäst förutsättningar att tillgodose dina önskemål. Tentor behöver ses över extra noga eftersom dessa inte får byta tid efter publicering.

Är du nöjd med det preliminära schemat behöver du inte göra någonting. Men du bör kontrollera schemat igen efter remissperioden, eftersom det är preliminärt tills det blivit publicerat.