Lämna in schemaunderlag

Schemaunderlaget utgör din schemabeställning. I det specificerar du vad din kurs ska innehålla. Här finner du information om hur du går tillväga.

Vem lämnar in underlaget?

Varje skola på KTH bestämmer sin egen rutin. Det kan tex. vara kursansvarig eller en administratör som lämnar in underlaget. Kontakta din studierektor för vad som gäller hos er.

Var?

Underlaget finns i KOPPS och ska fyllas i där. Det är viktigt att det fylls i noggrant. Mycket av informationen läses automatiskt över till schemaläggningssystemet. Gå till KOPPS

När?

Underlag för höstens kurser ska vara klara i januari, och för vårens i juni. Gå till kalendariet

Hur?

Ta gärna hjälp av följande manual: Manual schemaunderlag (pdf 478 kB)

Se vad de olika aktivitetstyperna betyder: Aktivitetstyper i schema (pdf 137 kB)

Du måste sätta underlagets status till ”Godkänd”, alternativt "Klar för modul" för att kursen ska schemaläggas.

Notera även att eventuell omtenta ska beställas i underlaget.

Modulschema

Modulschema tillämpas för kurser på masternivå. Schemaläggarna tilldelar kursen en eller ett par moduler, dvs. fasta dagar och tider. Modulschema på KTH, fr.o.m. VT-16 (pdf 109 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-28