Lämna in schemaunderlag

I schemaunderlaget specificerar du vad din kurs ska innehålla. Här finner du information om hur du går tillväga.

Vem lämnar in underlaget?

Varje skola på KTH har sina egna rutiner för vem som lämnar in underlaget. Det kan tex. vara kursansvarig eller en administratör. Kontakta din studierektor för information om vad som gäller hos er.

Var?

Underlaget finns i KOPPS  och ska fyllas i där. Det är viktigt att det fylls i noggrant. Mycket av informationen läses automatiskt över till schemaläggningssystemet.

När?

Underlag för höstens kurser ska vara klara i januari, och för vårens i juni. Se kalendariet

Hur?

Hjälp? Manual schemaunderlag (pdf 478 kB)

OBS. Du måste sätta underlagets status till ”Godkänd”, alternativt "Klar för modul" för att kursen ska schemaläggas!

Vad de olika aktivitetstyperna betyder: Aktivitetstyper i schema (pdf 137 kB)

Modulschema tillämpas för kurser på masternivå. Schemaläggarna tilldelar kursen en eller ett par moduler, dvs. fasta dagar och tider. Modulschema på KTH, fr.o.m. VT-16 (pdf 109 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:schema@admin.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-28