Schemaunderlag

Rutiner för inlämning av schemaunderlag på KTH

Det är mycket viktigt att ni är noggranna och fyller i all nödvändig information i schemaunderlagsblanketten. Stora delar av de data som ni lägger in där läser vi sedan över automatiskt till schemaläggningssystemet.

Observera att vi endast kommer att schemalägga de kurstillfällen där ni ändrat status för schemaunderlaget till ”Godkänd”, alternativt "Klar för modul". I pdf:en ”Manual schemaunderlag” nedan hittar ni mer information om detta.

Vem lämnar in schemaunderlagen?

Varje Skola på KTH har egna rutiner för om schemaunderlagen lämnas in av enskild kursansvarig eller av en avdelningsadministratör. Kontakta din studierektor för information om vad som gäller hos er.

Var lämnar du in schemaunderlagen?

Förutsatt att du har behörighet kan du lägga in schemaunderlagen på schemaunderlagsfliken i Kopps (det administrativa systemet för Kurs- och programkatalogen).

Manual för hur du ska fylla i schemaunderlaget

Här hittar du steg för steg-instruktioner för schemaunderlaget. Manual schemaunderlag (pdf 265 kB)

Lista över aktivitetstyper att använda i schemaunderlaget

Genomgång med förklaring av samtliga aktivitetstyper i Kopps och schema. Aktivitetstyper i schema (pdf 97 kB)

Modulschema på KTH

Om du ska lämna schemaunderlag för en kurs på masternivå, tänk på att din kurs kommer att bli tilldelad en modul. Modulen tilldelas av modulkoordinatorn och bestämmer vilka dagar och tider som vi kommer att schemalägga din kurs.

Kort information om förändrat modulschema VT-16. Modulschema på KTH, fr.o.m. VT-16 (pdf 109 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp