Tidpunkter för schemaläggningsprocessen

Schemaunderlag för höstterminen lämnas in under januari. Schemaunderlag för vårterminen lämnas in i juni. Remissperioden för höstterminens schema är i april. Remissperioden för vårterminens schema är i oktober. Höstterminens schema publiceras i maj och vårterminens schema publiceras i november.

Läsårsplaner, kurstillfällen och programkoppling i Kopps

 • v46 (november). Läsårsplaner klara i Kopps.
 • v49 (december). Kurstillfällen ska vara skapade i Kopps.
 • v51 (december). Program ska vara kopplade till kurstillfälle i läsårsplan.

Höstens kurser

Lärare/skolor skickar in underlag för schema

 • v4 (januari). Höstens schemaunderlagför samtliga årskurser skickas från skolorna till schemahandläggarna genom att underlaget läggs in i Kopps (Kurs och programkatalogen).

Sommarkurser

 • v13 (mars). Schemaunderlag för sommarkurserna som börjar i juni inskickade till schemahandläggarna.

Remissperiod för schemat

Lärare/skolor utvärderar schemaförslag, läs mer om remissperioden för schema.

 • v13 (mars). Schemaremiss för hösttermin skickas till skolorna.
 • v16 (april): sista veckan att lämna in synpunkter på schemat för höstens kurser.

Publicering av schema

 • v18 (maj). Slutversion läs- och tentamensschema för höstterminens kurser publiceras på webben. Det är bl.a. viktigt att schemat publiceras i tid för att studenterna ska kunna göra sina kursval.

Vårens kurser

 • v19 (maj). Brev angående Lässchemaunderlag för vårterminen skickas till skolorna.

Lärare/skolor skickar in underlag för schema

 • v25 (juni). Vårens schemaunderlag för åk 1-3 och master skickas från skolorna till schemahandläggarna.

Sommarkurser

 • v40 (oktober). Schemaunderlag för sommarkurser som börjar i augusti inskickade till schemahandläggarna.

Remissperiod för schemat

 • v40 (oktober). Schemaremiss för vårtermin skickas till skolorna.
 • v42 (oktober). Sista veckan att lämna in synpunkter på schemat för vårens kurser.

Publicering av schema

 • v44 (november). Slutversion läs- och tentamensschema, vårterminens kurser publiceras på webben inför kursval.
   

Övrigt

Datum för läsårsindelning

 • 1:a oktober. Målsättning att läsårsindelning för nästföljande läsår presenteras.

Mottagnings (nolle) -underlag

 • v13 (mars). Mottagnings (nolle) -underlag skickas från skolorna till schemahandläggarna.
 • v18 (maj). Mottagnings (nolle) schemat klart.
   
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp