Ny plats för kursinformation

Torsdag den 23:e maj lanserar KTH en ny kurssida i Kurs- och programkatalogen på kth.se. Den nya kurssidan är ytterligare ett steg på vägen till att samla kursinformation till kurssidan och kursrummen i Canvas. Det största steget är faktiskt redan taget i övergången till Canvas, men fler steg är planerade där nya kurssidan ligger närmast i tiden. Efter lansering kommer nya kurssidan byggas ut med mer funktionalitet som publicering av kursanalys, publicering av Kurs-PM och annan kursinformation som beror på behov hos studieadministration, lärare och studenter.

Målet; vad vill vi uppnå?

Den nya kursplatsen är ett led på vägen mot de långsiktiga målen att:

  • studenten ska enkelt hitta kursinformation för sina behov
  • KTH ska erbjuda studenten en konsekvent, uppdaterad och korrekt kursinformation
  • öka transparensen mot både studenter och lärarkollegiet av kvalitetsarbetet med kurserna.

Planen; hur ska det gå till?

  1. En ny kursplats ”Om kursen” ersätter dagens kurssida i Kurs- och programkatalogen 23:e maj.
  2. Som ett andra steg kommer ”Om kursen” att byggas ut med stöd för att publicera kursanalyser med kursdata.
  3. Som ett tredje steg vidareutvecklas kursplatsen med stöd för att publicera kurs-PM.
  4. Ett fjärde steg är att utifrån perspektiven studieadministration, lärare och student utvärdera och ta ut en ny riktning för vilken kursplatsen ska utvecklas mot.


Varefter kursplatsen utvecklas med nya funktioner kommer information att stegvis arkiveras eller flyttas från motsvarande plats på kurswebbarna i Social. Under denna period kommer även kursinformationslänken i Personliga menyn pekas om till den nya kursplatsen. På längre sikt ska kursinformation utanför kursens genomförande att hittas på nya kursplatsen. När detta är uppnått är plattformen på plats för att konsolidera kursinformationen till nya kursplatsen ”Om kursen” och kursrummen i Canvas.

Det kommer att komma mer information om varje steg efter lansering av nya kursplatsen och framåt. I följande informationsblad vill vi informera om vad som är bra att veta för lanseringen av nya kursplatsen som sker torsdagen den 23:e maj.

Annan design och struktur

Innehållet på nya kursplatsen, ”Om kursen”, är i det närmaste identiskt med den gamla kurssidan och informationen hämtas även fortsättningsvis från Kopps. Däremot har sidan en ny design i enlighet med kth.se för en bättre användarupplevelse och tillgänglighet. Nya kursplatsen ser fantastisk ut i mobil! En annan förändring är att informationen strukturerats på ett nytt sätt. ”Om kursen” har tagits fram genom samverkan med studieadministration, lärare och studenter. För att studenten ska hitta rätt information om en kurs är det viktigt att informationen är samlad, att studenten kan känna igen sig mellan olika kurser samt att visa den information som är relevant utifrån person och situation. Designen för ”Om kursen” tar fasta på det.

Om studenter och hitta rätt kursinformation

”Om kursen” ska innehålla information om en specifik kurs för att stödja studenten att:

  • Göra ett korrekt val av kurs
  • Göra förberedelser inför kursstart
  • Slutföra kurs


Det allra viktigaste för studenter är, och här kommer ni som är ansvariga för kursinformation in, att det finns information som är korrekt och att den är tillräckligt detaljerad för att studenter ska kunna välja rätt kurs, kunna förbereda sig inför kursstart och slutföra en kurs.

Sidan ”Om kursen” är särskilt viktig för studenter när de ska göra sina kursval. Idag upplever studenter att det ofta saknas information eller att informationen inte är tillräckligt detaljerad (som den kan vara i ett kurs-PM) för att de ska kunna göra ett bra kursval. Brist på information kan leda till att studenter letar reda på gammal information, ställer fler frågor till kursansvariga och studievägledare och i värsta fall till att studenter känner en osäkerhet även efter valet av kurs. Kunskapen om studenternas behov visar på hur viktigt det är att studenten enkelt ska hitta konsekvent, uppdaterad och korrekt kursinformation. Genom att vi aktivt samlar kursinformationen till nya kursplatsen ”Om kursen” och kursrummen i Canvas gör vi både oss själva och studenterna mer nöjda.

Något som måste göras?

Den nya kursplatsen ”Om kursen” kommer att ersätta den nuvarande kurssidan på samma adress som tidigare. Därmed kommer ni uppleva en ny kursplats i Kurs- och programkatalogen efter den 23:e maj på samma adress.

Ta tillfället i akt att i samband med lanseringen av den nya kursplatsen ”Om kursen” se över informationen på sidan så att studenten får korrekt, relevant och tillräcklig information om din kurs. Fortsättningsvis uppdateras kursinformationen enligt de rutiner ni redan jobbar efter.

Ni som är kursansvariga eller examinator för kursen har nu också möjlighet att ersätta kortbeskrivningen från Kopps med en längre introducerande beskrivning av kursen. Det är tänkt att ni i framtiden ska få fler verktyg att använda för att ge en introduktion om kursen, tex. välja en relevant bild som publiceras på kursplatsen. Ni som är kursansvariga eller examinator kommer att via en länk på nya kursplatsen kunna ta er till ett enkelt administrationsverktyg där den introducerande beskrivningen kan läggas till eller tas bort. Kontakta IT-support om ni som kursansvariga eller examinator för en kurs inte ser länken. Mer om Introduktion till kursen i användarmanualen för Om kursen .

Efter lansering kommer administrationsverktyget byggas ut med stöd för att publicera kursanalyser och kurs-PM på sidan. Kursanalyser och kurs-PM som redan är publicerade på kurswebbarna i Social kommer att flyttas av projektet. Mer information om det kommer i samband med respektive steg efter sommaren.

Kontakt

Lämna gärna feedback och nya förbättringsförslag genom de ordinarie kanalerna för support och användarstöd.

Vill du bidra till utvecklingsarbetet för att publicera kursanalys eller kurs-PM är ni välkomna att kontakta Kursinformationsprojektets projektledare Kristian Fäldt ( krifa@kth.se ).

Frågor om ovanstående information ställs även de till Kursinformationsprojektets projektledare Kristian Fäldt ( krifa@kth.se ).

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Kristian Fäldt
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-22