Till innehåll på sidan

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

KTH strävar efter att livslångt lärande ska växa och utgöra omkring 20 procent av utbildningsutbudet. Anslagsfinansierade vidareutbildningskurser är en del av livslångt lärande. För att få relevanta sökande behöver vi kommunicera KTH:s utbud av kurser för fristående studerande.

Checklista för kursinformation till fristående kurser

Det är viktigt att information om fristående kurser fylls i på ett tydligt och säljande sätt för att så många som möjligt ska hitta till och vilja söka KTH:s kurser. Här kan du läsa om hur du fyller i eller uppdaterar kursinformation för din kurs, steg för steg.

Checklista: Kursinformation för fristående kurser

Anslagsfinansierade vidareutbildningskurser är kostnadsfri utbildning främst riktad till yrkesverksamma som vill fortbilda eller kompetensutveckla sig. KTH:s erbjudande inom anslagsfinansierad vidareutbildning är i form av fristående kurser.

Här beskrivs arbetet med att publicera och marknadsföra det beslutade utbudet av anslagsfinansierad vidareutbildning. I processen står det hur olika roller på skolorna och inom verksamhetsstödet samverkar, och vem som ansvarar för vilka delar av arbetet.

Processmodell

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser (pdf 399 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Klicka på varje aktivitet för en detaljerad beskrivning.

Starthändelse

Vicerektor för utbildning har fattat beslut om utbildningsutbud

Resultat

  • Presumtiv student har fått rätt information för välgrundade val av kurs
  • Presumtiv student kan anmäla sig till KTH:s kursutbud
  • KTH har nått rätt målgrupp

Tidplan

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

Nationell tidplan (UHR)

Relevant innehåll

Information för presumtiva studenter om KTH:s fristående kurser (kth.se)

KTH:s sökverktyg för fristående kurser (kth.se)

Ändra kurs och kursplan

Redigera introduktion till kursen

Användarhandledning för Kopps

Processledning

Processägare

Processledare

William Källback Winter
William Källback Winter
kommunikatör 087906564

Kontakt

För frågor om processen, kontakta processledaren.

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-24