Till innehåll på sidan

1 Ta fram tidplan inför marknadsföring

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Vicerektor för utbildning har fattat beslut om utbildningsutbud

Resulterar i

Tidplan för och instruktioner för att ta fram kursbeskrivning och annan information viktigt för att kunna marknadsföra kurser skickas ut till ansvarig på skolorna

Aktörer

COM

Beskrivning

COM tar fram tidplan och (påminner om) instruktioner för kort kursbeskrivning (till Om kursen), kursbild, sökord till antagning.se och annan kursgemensam information så att skolorna i god tid har tydliga hållpunkter om när information som är viktig för att kunna marknadsföra kurser behöver vara klar. Tidplanen skickas till ansvarig på skolorna.

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-15
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
6 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
7 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
8 Se över kursgemensam info
9 Se över, skapa sökord för antagning.se
10 Skapa kurstillfällen
11 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
12 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
13 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
14 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
15 Kommunicera kursutbud
16 Öppna för anmälan på Antagning.se