Till innehåll på sidan

14 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Kursutbudet är godkänt i Kopps och publicerat i kurs- och programkatalogen/Om kursen

Resulterar i

Kursutbudet är publicerat i sökverktyget för fristående kurser på kth.se. Kursutbudet är överfört till antagning.se (via Ladok).

Aktörer

Antagningshandläggare, EDO

Beskrivning

Antagningshandläggare skapar en antagningsomgång i Kopps och kopplar de kurstillfällen som ingår i utbudet till antagningsomgången.

Antagningshandläggaren utannonserar kurstillfällena via Kopps.

Kurstillfällena visas i sökverktyget för fristående kurser på kth.se

Kursutbudet är överfört till antagning.se (via Ladok) och syns för presumtiva studenter.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Kopps, Ladok, Antagning.se

Tidplan: Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser | KTH Intranät

Sökverktyg för fristående kurser

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-15
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
6 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
7 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
8 Se över kursgemensam info
9 Se över, skapa sökord för antagning.se
10 Skapa kurstillfällen
11 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
12 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
13 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
14 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
15 Kommunicera kursutbud
16 Öppna för anmälan på Antagning.se