Till innehåll på sidan

5 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Reviderad kursplan finns i Kopps och är publicerad i kurs- och programkatalogen

Resulterar i

Plan finns för vilka specifika kurser eller särskilda ämnesområden som ska kommuniceras/marknadsföras och hur

Aktörer

Skolkommunikatör

Beskrivning

Om det finns behov att kommunicera eller marknadsföra särskilda kurser eller ämnesområden hanteras detta av respektive skola. Det kan exempelvis gälla kurser som berör särskilda branscher eller kurser som riktar sig mot en särskild målgrupp.

Kommunikatör på skola samarbetar med kursansvarig/examinator för att samla in relevant information och underlag som behövs för att kommunicera särskilda kurser eller ämnesområden.

Övergripande kommunikation/marknadsföring av KTH:s samlade kursutbud hanteras av COM, se aktivitet 6 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser .

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-17
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
6 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
7 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
8 Se över kursgemensam info
9 Se över, skapa sökord för antagning.se
10 Skapa kurstillfällen
11 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
12 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
13 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
14 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
15 Kommunicera kursutbud
16 Öppna för anmälan på Antagning.se